• Klubíčko vzniklo z potřeb rodin s dětmi, mladistvými a dospělými se zdravotním postižením zejména z regionu Berounsko, jež se dlouhodobě nacházejí v obtížné životní situaci.
  • Tým Klubíčka již více jak 18 let vytváří příležitosti pro lidi, jejichž život je ovlivněn zdravotním handicapem a aktivně se podílí na zkvalitňování života rodin s postiženými dětmi nejen z regionu Berounsko.
  • U odborníků Klubíčka již více jak 18 let nachází rodiny s postiženými dětmi i dospělými konkrétní pomoc, potřebné sociální služby, které umožňují pravidelné i nárazové sdílení péče, a vzájemnou i profesionální podporu.

 

 

Naše Klubíčko vedou rodiče postižených dětí, kteří se od r. 1997 aktivně podílí na zlepšování podmínek těchto rodin zejména z regionu Berounsko.
Služby Klubíčka však využívají i rodiny z Hořovicka, Kladenska, Rakovnicka, z Prahy i z dalších míst ČR.

Díky jejich iniciativám se v Berouně podařilo otevřít první speciální třídu při mateřské škole (r. 1999), zorganizovat bezpočet integrovaných zájezdů, výletů, akcí pro veřejnost, vzdělávacích kurzů, táborů a pobytových akcí a to jak pro samotné děti, mladistvé a dospělé se zdravotním postižením, tak i pro celé rodiny (od r. 1997).
Výsledkem jejich působení je, že řada rodin pečujících o blízkého se zdravotním postižením z regionu Berounsko může využívat již vybudovaný komplex sociálních služeb, vzdělávání, terapií, volnočasových aktivit podpořený bezbariérovou dopravou, který jim umožňuje sdílet péči a využívat služby řady odborníků.

Naši rodiče vyvíjí od r. 1997 i řadu aktivit, které pomáhají zkvalitňovat život rodin pečujících o blízkého se zdravotním postižením nejen v našem regionu, ale v celé ČR.
Vyvolali připomínkové řízení, které pomohlo přizpůsobit řadu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek potřebám dětí (spolupráce s výrobci, r. 1999), pravidelně připomínkují legislativní návrhy týkající se osob se zdravotním postižením a jejich rodin (od r. 2001), iniciovali vznik Komunitního centra Berouna a podíleli se na zpracování podkladů pro žádost o dotace na jeho rekonstrukci (spolupráce s Městem Beroun, r 2005) a iniciovali proces Komunitního plánování Města Beroun a v řadě oblastí se přímo podílí na realizaci stanovených opatření (od r. 2004).

 

 

Fungování Klubíčka je transparentní

Na stránkách http://www.avpo.cz/katalog_detail/165/klubicko-beroun-o-p-s-socialni-firma-prospesna-nejen-lidem-se-zdravotnim-postizenim/ pravidelně zveřejňujeme součet tří nejvyšších ročních mezd v organizaci (včetně odvodů) a založili jsme transparentní účty (https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2600168295 ) a účet veřejné sbírky (https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2900220753 ).

Pomocí internetu tak mohou dárci i veřejnost jednoduše kontrolovat naše nakládání se získanými finančními prostředky.
Díky tomu jsme byli přijati za člena Asociace veřejně prospěšných organizací, která sdružuje ty organizace mezi jejichž hlavní priority patří transparentnost a profesionalita při vykonávání veřejně prospěšné činnosti.

 

 

V současné době tým Klubíčka započal (doufáme, že již poslední etapu) budování komplexu služeb pro rodiny s dětmi, mladistvými a dospělými se zdravotním postižením v našem regionu.

Kromě poskytování sociálních služeb, integrovaných volnočasových aktivit a vzdělávání (viz Poskytované služby) se zaměřujeme na vytvoření podmínek pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením a pečujících osob.

Naším hlavním cílem, na kterém spolupracujeme s řadou partnerů, je vybudování tréninkového bydlení a domova pro lidi se zdravotním postižením, ve kterém budou moci celoročně bydlet a ti schopnější z nich i pracovat v naší Sociální firmě Klubák (viz Sociální firma Klubák).

Tento cíl vychází z potřeb rodin, které osobně znám, se svými dvěma těžce postiženými dcerami jsem řadu let sdílela stejný osud a stejné obavy z budoucnosti, kdy mě trápila otázka: „Kdo se o mé postižené dítě postará, až já nebudu mít dost sil ?“.

Podobné zařízení v našem regionu chybí a v těch existujících je naplněná kapacita, na umístění jsou pořadníky. Mnoho rodin z našeho okolí tedy doufá, že se nám podaří tolik potřebné zařízení vybudovat a že trvale udržíme jeho fungování.

Díky více než patnáctiletým zkušenostem z neziskové sociální sféry již tušíme, že cesta k vybudování takového domova nebude jednoduchá a jak náročné období nás čeká, kolik času a energie nás to vše bude stát.

Ale také již víme, že nikdo jiný za nás potřebné služby nevybuduje, a posilují nás dosavadní úspěchy, jejich přínos pro „naše“ rodiny a také to, kolik lidí a institucí naši dlouholetou práci vnímá, oceňuje a podporuje.

Kdybychom toto vše již neměli za sebou, nemohli bychom se do těchto dalších „bitev“ vůbec pustit.

Kvůli „našim“ rodinám se o to alespoň opět pokusíme.

 

MÁTE ODVAHU JÍT DO TOHO OPĚT S NÁMI?

 

Alena Pecková

zakladatelka společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s.

 

 

Ke stažení


Leták_Klubíčko Beroun, o.p.s.

Leták_Služby pro seniory

 

 

 Leták_A4_2013_04.p