Prohlášení

Vzhledem k množícím se dotazům a nejasnostem vydává NNO Klubíčko Beroun, o.p.s. toto prohlášení k situaci popsané na berounsky.denik.cz/nehody/z-druheho-patra-v-beroune-vypadl-sedmilety-kluk-20160727.html

 

Prohlášení:

Zařízení sociálních služeb v Komunitním centru (Bezručova 928, 266 01 Beroun), ve kterém z  druhého patra vypadl ve středu 27. 7. 2016 před polednem sedmiletý chlapec, kdysi vybudovali rodiče postižených dětí, členové občanského sdružení v ARPZPD v ČR, o. s. - Klub Klubíčko Beroun. Tito rodiče zařízení vedli od roku 1997 a řada z nich byla ve stacionáři zaměstnána.

Od 1. 2. 2012 toto zařízení v Komunitním centru v Berouně provozuje společnost Dobromysl o.p.s. (IČ 24198412, sídlo Bezručova 928, 266 01 Beroun). Představitelkou společnosti Dobromysl o.p.s. je paní Bc. Alžběta Pondělíčková a další bývalí zaměstnanci ARPZPD v ČR, o. s. – Klubu Klubíčko Beroun, kterým se v roce 2012 podařilo převést majetek v pořizovací hodnotě cca 3.500.000 Kč a Rezervní fond ve výši 940.000 Kč do své nově vzniklé o.p.s.

Z výše uvedených informací vyplývá, že Dobromysl o.p.s. NENÍ pobočkou NNO Klubíčko Beroun, o.p.s. (IČ 24151262, sídlo Damilská 172, 266 01 Tetín), ale samostatně fungující organizací.

 

Klubíčko nevyužívá v Komunitním centru Beroun (Bezručova 928) ŽÁDNÉ prostory.

Rodiče postižených dětí z Klubíčka pod vedením dlouholeté představitelky Klubíčka p. Aleny Peckové vybudovali a provozují nové zařízení - Penzion Klubíčko Vráž (Květnová 109, Vráž).

Toto zařízení jedinečné v tom, že CELOROČNĚ poskytuje komplex registrovaných sociálních služeb, terapií a integrovaných volnočasových aktivit dětem, mladistvým a dospělým s těžkým zdravotním postižením v malém penzionu rodinného charakteru s vysokým důrazem na individuální potřeby klientů. Klubíčko přednostně zaměstnává rodiče postižených dětí, čímž je zajištěna vysoká úroveň a kvalita poskytovaných služeb - zejména pro klienty s těžkým zdravotním postižením.

Poskytování péče klientům s těžkým postižením je náročným posláním. Zajištění bezpečí a kvalitní péče o klienty vyžaduje především dobrou organizaci práce a vynikající souhru celého týmu, ale zároveň každou vteřinu ovlivňuje situaci řada nepředvídatelných faktorů a rizik, která mají poskytovatelé definována ve svých standardech kvality.

Jsme rádi, že jsme měli to štěstí, že za téměř dvacet let fungování jsme žádný takto smutný případ řešit nemuseli.

Doufáme, že úraz nebude mít pro chlapce vážné zdravotní následky a přejeme mu brzké uzdravení a jeho rodičům hodně síly.

 

Alena Pecková

Ředitelka a statutární orgán

neziskové organizace Klubíčko Beroun, o.p.s.

V Tetíně 31. 7. 2016

 

 

  • Klubíčko vzniklo z potřeb rodin s dětmi, mladistvými a dospělými se zdravotním postižením zejména z regionu Berounsko, jež se dlouhodobě nacházejí v obtížné životní situaci.
  • Tým Klubíčka již více jak 18 let vytváří příležitosti pro lidi, jejichž život je ovlivněn zdravotním handicapem a aktivně se podílí na zkvalitňování života rodin s postiženými dětmi nejen z regionu Berounsko.
  • U odborníků Klubíčka již více jak 18 let nachází rodiny s postiženými dětmi i dospělými konkrétní pomoc, potřebné sociální služby, které umožňují pravidelné i nárazové sdílení péče, a vzájemnou i profesionální podporu.

 

 

Naše Klubíčko vedou rodiče postižených dětí, kteří se od r. 1997 aktivně podílí na zlepšování podmínek těchto rodin zejména z regionu Berounsko.
Služby Klubíčka však využívají i rodiny z Hořovicka, Kladenska, Rakovnicka, z Prahy i z dalších míst ČR.

Díky jejich iniciativám se v Berouně podařilo otevřít první speciální třídu při mateřské škole (r. 1999), zorganizovat bezpočet integrovaných zájezdů, výletů, akcí pro veřejnost, vzdělávacích kurzů, táborů a pobytových akcí a to jak pro samotné děti, mladistvé a dospělé se zdravotním postižením, tak i pro celé rodiny (od r. 1997).
Výsledkem jejich působení je, že řada rodin pečujících o blízkého se zdravotním postižením z regionu Berounsko může využívat již vybudovaný komplex sociálních služeb, vzdělávání, terapií, volnočasových aktivit podpořený bezbariérovou dopravou, který jim umožňuje sdílet péči a využívat služby řady odborníků.

Naši rodiče vyvíjí od r. 1997 i řadu aktivit, které pomáhají zkvalitňovat život rodin pečujících o blízkého se zdravotním postižením nejen v našem regionu, ale v celé ČR.
Vyvolali připomínkové řízení, které pomohlo přizpůsobit řadu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek potřebám dětí (spolupráce s výrobci, r. 1999), pravidelně připomínkují legislativní návrhy týkající se osob se zdravotním postižením a jejich rodin (od r. 2001), iniciovali vznik Komunitního centra Berouna a podíleli se na zpracování podkladů pro žádost o dotace na jeho rekonstrukci (spolupráce s Městem Beroun, r 2005) a iniciovali proces Komunitního plánování Města Beroun a v řadě oblastí se přímo podílí na realizaci stanovených opatření (od r. 2004).

 

 

Fungování Klubíčka je transparentní

Na stránkách http://www.avpo.cz/katalog_detail/165/klubicko-beroun-o-p-s-socialni-firma-prospesna-nejen-lidem-se-zdravotnim-postizenim/ pravidelně zveřejňujeme součet tří nejvyšších ročních mezd v organizaci (včetně odvodů) a založili jsme transparentní účty (https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2600168295 ) a účet veřejné sbírky (https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2900220753 ).

Pomocí internetu tak mohou dárci i veřejnost jednoduše kontrolovat naše nakládání se získanými finančními prostředky.
Díky tomu jsme byli přijati za člena Asociace veřejně prospěšných organizací, která sdružuje ty organizace mezi jejichž hlavní priority patří transparentnost a profesionalita při vykonávání veřejně prospěšné činnosti.

 

 

V současné době tým Klubíčka započal (doufáme, že již poslední etapu) budování komplexu služeb pro rodiny s dětmi, mladistvými a dospělými se zdravotním postižením v našem regionu.

Kromě poskytování sociálních služeb, integrovaných volnočasových aktivit a vzdělávání (viz Poskytované služby) se zaměřujeme na vytvoření podmínek pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením a pečujících osob.

Naším hlavním cílem, na kterém spolupracujeme s řadou partnerů, je vybudování tréninkového bydlení a domova pro lidi se zdravotním postižením, ve kterém budou moci celoročně bydlet a ti schopnější z nich i pracovat v naší Sociální firmě Klubák (viz Sociální firma Klubák).

Tento cíl vychází z potřeb rodin, které osobně znám, se svými dvěma těžce postiženými dcerami jsem řadu let sdílela stejný osud a stejné obavy z budoucnosti, kdy mě trápila otázka: „Kdo se o mé postižené dítě postará, až já nebudu mít dost sil ?“.

Podobné zařízení v našem regionu chybí a v těch existujících je naplněná kapacita, na umístění jsou pořadníky. Mnoho rodin z našeho okolí tedy doufá, že se nám podaří tolik potřebné zařízení vybudovat a že trvale udržíme jeho fungování.

Díky více než patnáctiletým zkušenostem z neziskové sociální sféry již tušíme, že cesta k vybudování takového domova nebude jednoduchá a jak náročné období nás čeká, kolik času a energie nás to vše bude stát.

Ale také již víme, že nikdo jiný za nás potřebné služby nevybuduje, a posilují nás dosavadní úspěchy, jejich přínos pro „naše“ rodiny a také to, kolik lidí a institucí naši dlouholetou práci vnímá, oceňuje a podporuje.

Kdybychom toto vše již neměli za sebou, nemohli bychom se do těchto dalších „bitev“ vůbec pustit.

Kvůli „našim“ rodinám se o to alespoň opět pokusíme.

 

MÁTE ODVAHU JÍT DO TOHO OPĚT S NÁMI?

 

Alena Pecková

zakladatelka společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s.

 

 

Ke stažení


Leták_Klubíčko Beroun, o.p.s.

Leták_Služby pro seniory

 

 

 Leták_A4_2013_04.p