Aktuální informace naleznete na našich

 

nových stránkách www.klubickoberoun.cz

 

Klubíčko Beroun, o.p.s. je nestátní nezisková organizace pečující o děti i dospělé převážně s těžkým zdravotním postižením.

Klubíčko je v berounském regionu pojmem, který je již téměř 20 let pevně spojen s poskytováním kvalitních sociálních služeb pro děti i dospělé s těžkým zdravotním postižením a jejich rodiny.

Téměř 20 let využíváme praktické zkušenosti osob, jejichž život je ovlivněn zdravotním handicapem, a znalosti odborníků ku prospěchu našich klientů se zdravotním postižením.

  • Aktivity Klubíčka vždy vycházely z aktuálních potřeb rodin s postiženými dětmi, mladistvými a dospělými, jež se nachází v obtížné životní situaci.
  • Klubíčko vedou rodiče postižených dětí, kteří v minulosti vybudovali v berounském Komunitním centru (Bezručova 928) Integrační centrum Klubíčko poskytující komplex sociálních služeb, vzdělávání, terapií a integrovaných volnočasových aktivit vč. bezbariérové dopravy cca 70 klientům. Od roku 2012 provozuje toto zařízení společnost Dobromysl o.p.s.
  • Tým Klubíčka vytváří příležitosti pro lidi, jejichž život je ovlivněn zdravotním handicapem a aktivně se podílí na zkvalitňování života rodin s postiženými dětmi nejen z regionu Berounsko.
  • U odborníků Klubíčka nachází rodiny s postiženými dětmi i dospělými konkrétní pomoc, potřebné sociální služby, které umožňují pravidelné i nárazové sdílení péče, a vzájemnou i profesionální podporu.
  • Klubíčko funguje jako sociální firma. Přednostně zaměstnáváme lidi se zdravotním postižením, osoby dlouhodobě pečující o blízkého se zdravotním postižením a dlouhodobě nezaměstnané (50+, absolventi bez praxe, rodiče po mateřské dovolené).

 

Na Vráži u Berouna provozujeme částečně bezbariérový penzion rodinného typu - s nepřetržitým celoročním provozem
- viz 
Penzion Klubíčko Vráž

Zde poskytujeme registrované Odlehčovací služby, Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a o 1. 1. 2017 služby rozšíříme o Týdenní stacionář. Klientům zde zajišťujeme i terapie (perličková koupel, masáže, canisterapie, muzikoterapie) a nabízíme řadu volnočasových aktivit.

Naše zařízení je jedinečné tím, že CELOROČNĚ poskytuje komplex registrovaných sociálních služeb, terapií a integrovaných volnočasových aktivit dětem, mladistvým a dospělým s těžkým zdravotním postižením v malém penzionu rodinného charakteru s vysokým důrazem na individuální potřeby klientů. Klubíčko přednostně zaměstnává rodiče postižených dětí a osoby se zdravotním postižením a řadu odborníků, čímž je zajištěna vysoká úroveň a kvalita poskytovaných služeb - zejména pro klienty s těžkým zdravotním postižením.

Dále poskytujeme terénní sociální služby Osobní asistenci a včetně asistované dopravy osob se zdravotním postižením bezbariérově upraveným automobilem Dacia Dokker.

Nabízíme integrované volnočasové aktivity a zajišťujeme vzdělávání pečujících osob a informační servis z oblasti sociálních služeb a legislativy.

 

Aktivně využíváme návazných služeb jiných institucí a napomáháme tak integraci našich klientů:

Rehabilitace a masáže v Rehabilitační nemocnici v Berouně, pravidelné návštěvy solné jeskyně a kroužku keramiky v Muzeu berounské keramiky, návštěvy ekofarmy a pomoc při péči o domácí i exotická zvířata.

Naši klienti společně se svými zdravými vrstevníky a mladými dobrovolníky jezdí na různé výlety, víkendové i prázdninové pobyty, tábory, společně navštěvují kulturní představení a sportovní turnaje v našem okolí.

 

Rodinný charakter fungování Klubíčka, individuální přístup ke klientům, množství integrovaných volnočasových aktivit, zaměstnávání pečujících osob a osob se zdravotním postižením a projekt na vybudování dalších prostor pro činnosti klientů spolu s plánovanou výstavbou nových bytů pro chráněné bydlení – to vše jsou důvody, proč služby Klubíčka střídavě využívá cca 60 dětí i dospělých zejména s těžkým zdravotním postižením z Berounska, Hořovicka, Kladenska, Rakovnicka, z Prahy i z dalších míst ČR.

 

 

Principy fungování

Transparentnost a profesionalita

Klubíčko Beroun o.p.s. je členem Asociace veřejně prospěšných organizací, která sdružuje organizace, mezi jejichž hlavní priority patří transparentnost a profesionalita při vykonávání veřejně prospěšné činnosti. Na stránkách https://www.avpo.cz/katalog/ zveřejňujeme výsledky našeho hospodaření včetně součtu tří nejvyšších ročních mezd v organizaci (včetně odvodů). Zřídili jsme transparentní účty za účelem poskytnutí detailních informací o našich transakcích široké veřejnosti. Pomocí internetu tak mohou dárci i veřejnost jednoduše kontrolovat naše nakládání se získanými finančními prostředky.

 

Sociální podnikání

Naším cílem je vytvářet trvale udržitelné pracovní příležitosti pro skupinu osob výrazně znevýhodněných na trhu práce a k tomu jim poskytovat přiměřenou pracovní a psychosociální podporu. Těmito osobami jsou lidé se zdravotním postižením, pečující osoby a dlouhodobě nezaměstnaní.

 

Integrace

Aktivně využíváme návazných služeb jiných institucí a napomáháme tak integraci našich klientů.

 

 

Ke stažení


Leták_Klubíčko Beroun, o.p.s.

 

 

 Leták_A4_2013_04.p