JAK MŮŽETE POMOCI ?

 

FINANČNĚ

Finanční dar můžete poskytnout:

 • Hotově v kanceláři v Penzionu Klubíčko, Květnová 109, 267 11 Vráž (po předchozí domluvě)
 • Převodem na transparentní účet u FIO banky Praha č. 2600168295/ 2010

Váš finanční dar může být:

 • Jednorázový
 • Pravidelný tj. pravidelné posílání určité částky na účet organizace (formou trvalého příkazu)

Sami můžete zvolit, na jaké potřeby bude Váš dar použit:

Potřeby, bez kterých se nyní neobejdeme Předpokládaná cena v Kč
Pronájem 2 modulů systému JOHNNY PROGRESS pro vybudování multifunkční dílny, kde bude probíhat výroba drobných dárkových předmětů k prodeji a jiné pracovní a výtvarné činnosti) 5.000 - 10.000 Kč/ měsíčně
Potřeby pro zooterapii (zvířata a krmivo)
Rádi bychom dopřáli klientům častější kontakt se zvířaty a učili je se o zvířata starat. 
Připravujeme si vlastního psa pro canisterapii.
A dále bychom chtěli letos pořídit 1-2 králíky, Pokud se u nás metoda zooterapie osvědčí, budeme postupně naše hospodářství rozšiřovat o další drobná domácí zvířata
.
10.000
Potřeby pro vzdělávání klientů se speciálními vzdělávacími potřebami
Pro umožnění celoživotního vzdělávání a udržení získaných znalostí a dovedností těchto klientů potřebujeme 1-2 notebooky s dotykovou obrazovkou, 1-2 tablety, speciální výukové programy a pomůcky pro zpřístupnění techniky i klientům s s různými vadami a špatnou motorikou, programy pro alternativní komunikaci
100.000
Soustavné vzdělávání pracovníků přímé péče
v oblasti Bazální stimulace, Alternativní komunikace a Snoezzelen a zooterapie apod.
20.000
Kancelářská technika
Zaměstnáváme osoby se zdravotním postižením i jinak znevýhodněné osoby. Pro zefektivnění práce a umožnění práce z domova potřebujeme 2 notebooky a 2 tiskárny se scanerem a server pro sdílení dokumentů.
30.000

 

Dále  finanční dary můžeme použít na:

 • Provozní náklady společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. (cestovné, poštovné, kancelářské potřeby, telefonní poplatky, internet, provoz domény, pronájem databáze pro poskytovatele sociálních služeb, IT služby, prezentace, úhrada členství v jiných organizacích, odborná literatura…)
 • Pokrytí provozních nákladů přímo spojených s poskytováním registrovaných sociálních služeb pro děti, mladistvé a dospělé s různými typy a stupni zdravotního postižení (zejména na úhradu ubytování, stravování a cestovného osobních asistentů, pojištění, ...)
 • Zajištění integrovaných volnočasových aktivit
 • Zajištění dopravy na pobyty

 

 

MATERIÁLNĚ

Velmi rádi přijmeme Váš dar ve formě pomůcek či materiálu nebo poskytnutí služby zdarma, případně se slevou.

V současné době uvítáme níže uvedené dary:

 • Darování potřebného vybavení pro nové činnosti klientů - viz tabulka výše
 • Výtvarný materiál (papíry, pastelky, vodovky, barevné papíry, modelína, korálky apod.)
 • Kancelářské potřeby (papíry, tonery apod.)
 • Prací prášky a úklidové potřeby
 • Zdravotnický materiál (rukavice, léky, dezinfekce, leukoplast apod.)

 

V současné době uvítáme níže uvedené služby:

 • Odborné řemeslné práce
 • Tiskové služby (tisk a grafický návrh letáků, plakátů a pozvánek a jiných materiálů pro veřejnost)
 • Servis IT techniky a poradenství v této oblasti
 • Právnické služby
 • Finanční poradenství

 

 

JAK NA TO ?

Na sepsání Darovací smlouvu se buď můžeme setkat osobně, nebo nám zašlete 2 kopie vyplněné a podepsané Darovací smlouvy poštou nebo emailem (nascanovanou s podpisem), my ji pak také podepíšeme a 1 kopii Vám zašleme zpět.
Ve formuláři Darovací smlouvy si můžete vybrat způsob podpory naší organizace a doplnit účel, na který smí být finanční dar použit.

Po připsání finančního daru na náš účet (nebo převzetí finančního daru v hotovosti či věcného daru, slevy na služby, ...) Vám zašleme ještě potvrzení o daru pro účely odečtů z daňového základu, zveřejníme dárce a jeho dar na našich www-stránkách v sekci Podporují nás a pak celý rok prezentujeme dárce na akcích pro veřejnost.
Pokud nechce být dárce zveřejněn, uvedeme jej jako dárce anonymního.

Po ukončení účetního roku, ve kterém použijeme finanční dar, zasíláme dárci informaci o činnosti, na kterou přispěl a v případě zájmu i detailní vyúčtování využití finančního daru.

 

Připravujeme nové webové stránky.

Zatím jsme na www.klubickoberoun.cz/ umístili informace o našich dárcovských projektech.

 

 

Jiné formy podpory

Ing. Trejbal Zdeněk,  Beroun
Finanční dar na podporu hlavních činnostíspolečnosti(poskytování odlehčovacích služeb) ve výši15.000 Kč


Více zde:https://www.klubicko-ops.cz/podporuji-nas/podporili-nas-v-roce-2012/
Ing. Trejbal Zdeněk,  Beroun
Finanční dar na podporu hlavních činnostíspolečnosti(poskytování odlehčovacích služeb) ve výši15.000 Kč


Více zde:https://www.klubicko-ops.cz/podporuji-nas/podporili-nas-v-roce-2012/

Fórum dárců

www.darujspravne.cz/
Smyslplnou činnost Klubíčka můžete podpořit i prostřednictvím portálu Daruj správně.cz, který doporučuje dárcům prověřené neziskové organizace, přináší dárcům jistotu, že darují správně a umožňuje přispět na dobrou věc jedním kliknutím nebo zasláním DMS. (viz www.darujspravne.cz/klubicko-beroun-ops-treninkove-pracoviste-klubak).

Portál přináší nové a moderní platební nástroje pro charitu a nabízí široké veřejnosti možnost přispět na dobrou věc jedním kliknutím.
 

 
 

Dárcovská DMS

www.darcovskasms.cz/projekt-1067/treninkove-pracoviste-klubak.html
Zasláním dárcovské DMS podpoříte vybudování Tréninkového pracoviště Klubák, kde si naši klienti za pomoci JOB-asistentů osvojují základní pracovní návyky a řadu praktických dovedností - péči o domácnost (příprava jídla a pití, úklidy, praní a žehlení/mandlování, péče o zahradu, ...) péči o drobná domácí zvířata, učí se samostatně cestovat veřejnou dopravou, hospodařit s penězi, pracovat s internetem a obstarávat své osobní záležitosti. Také si zkouší drobné administrativní práce, výrobu drobných upomínkových předmětů, natěračské a zahradnické práce, čištění interiérů aut, úklid sněhu apod.

Cílem je posílit samostatnost a soběstačnost klientů a jejich samostatné rozhodování, umožnit jejich seberealizaci a připravit je na budoucí pracovní uplatnění v provozním zázemí Penzionu Klubíčko, na veřejných zakázkách obcí státních i nestátních institucí, zakázkách firem i veřejnosti nebo v podporovaném zaměstnávání mimo naši NNO.

Cena DMS je 30 Kč, Klubíčko obdrží 28,50 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.
 
 
 

Portál Pomáháme dárkem

www.pomahame-darkem.cz/produkty/klubicko-beroun-o-p-s/?IdProductDir=465&Lang=1,

www.facebook.com/pomahamedarkemcz?fref=nf

Tento portál vytváří prosstor pro prostor pro vystavení výrobků chráněných dílen a organizací neziskového sektoru.
Naše výrobky jsou „Dárky s příběhem“. Příběhem dětí i dospělých s postižením, kteří spolu se svými rodinami prožívají jedinečné životní osudy. Denně se musí potýkat s překážkami, které si jiní neumí ani představit, a přesto díky svým obětavým rodinám a přátelům je jejich život plný radostných okamžiků, pocitů štěstí a sounáležitosti. Výroba dárků umožňuje našim klientům zažívat i pocity úspěchu a uspokojení z dobře odvedené práce.Jak se jim dílo povedlo, posuďte sami. 

Při zakoupení dárků uděláte radost nejen sobě a svým blízkým, ale dozvíte se také, kdo dárek vyrobil a jak se na výrobě podílel, co ho baví aj.

Věříme, že díky tomuto portálu nalezneme řadu dalších příznivců, kteří budou cítit uspokojení z toho, že zakoupením dárku osobně poskytli konkrétní pomoc některému z cca 60 klientů Klubíčka.

 
 

Projekt Sbírej toner.cz

www.sbirej-toner.cz/cs/

Klubíčko bylo vybráno mezi 9 poskytovatelů sociálních služeb z ČR do 8. sběrného roku ekologicko-charitativně zaměřeného projektu organizovaném sdružením AKTIPO

Firmy, zařízení, instituce (= SBĚRAČI) mohou v období 1. 11. 2015 - 31. 10. 2016 pro Klubíčko sbírat své prázdné tonery. Seznam umístění sběrných boxů pro Klubíčko budeme postupně zveřejňovat.

SBĚRAČ se zaregistruje na  ai zažádá o dodání SBĚRNÉHO BOXU.www.sbirej-toner.cz

Když SBĚRAČ naplní sběrný box, tak na stránkách www.sbirej-toner.cz zažádá o ODVOZ SBĚRNÉHO BOXU. Emailem mu přijde potvrzení (Na potvrzení je identifikace SBĚRAČE a info, pro které zařízení sbírá.), které vytiskne a přiloží do boxu – o více se nestará! My sběrný box ZDARMA vyzvedneme.

Boxy jsou zavezeny do firmy KMP Buerotechnik, kde jsou roztříděny a renovovány. Nevhodné tonery se na naše náklady ekologicky zlikvidují, vhodné se renovují. Každý renovovaný kus je oceněn dle platného ceníku a jeho hodnota je připsána na konto daného zařízení. Na vyžádání může SBĚRAČ od zpracovatele tonerů – firmy KMP Buerotechnik dostat potvrzení o odebrání konkrétního množství tonerů a jeho likvidaci/renovaci. Částky získané pro dané zařízení jsou v měsíčních aktualizacích zveřejněny na www.sbirej-toner.cz

31.10. 2016 bude tento sběrný rok ukončen, veškeré získané finance sečteny a převedeny na konta zařízení (finance jdou napřímo z renovovatelské firmy KMP Buerotechnik, která s danými zařízeními uzavře dárcovské smlouvy).

 

 

Nákupy v internetových obchodech prostřednictvím GIVT

givt.cz/
GIVT je internetový projekt, který umožňuje přímou podporu neziskových organizací. Vy nakupujete a my z vašeho nákupu zasíláme vámi zvolené organizaci část peněz z vaší útraty.

Zvolte si svůj oblíbený sportovní klub, kulturní organizaci, charitu nebo zájmovou skupinu. Vyberte si na našich stránkách internetový obchod, kde běžně nakupujete. Z každého vašeho nákupu jde předem dané procento přímo na účet zvolené neziskové organizace!

Internetové obchody platí GIVtu za každý nákup zákazníka, který nakupuje přes webovou stránku GIVT. a ten 50 % a více z této sumy posílá na podporu Klubíčka.

 

 

V případě, že byste nalezli možnost, jak prostřednictvím naší společnosti Klubíčka Beroun, o.p.s. podpořit děti, mladistvé či dospělé se zdravotním postižením, nás neváhejte kontaktovat na tel. 722 955 596 nebo na info@klubicko-ops.cz