Co děláme pro naše dárce?

 

V případě, že jste soukromý dárce:

Vaše velkorysost nám přinese užitek, podporou našich činností se budete podílet na dobré a smysluplné věci.
Darovanou částku přesahující 1000 ,- Kč můžete uplatnit jako položku snižující základ daně v Přiznání k dani z příjmu (dle zákona č. 586/1992 Sb.§ 15 a 20)

 

V případě, že jste firma:

Naplníte společenskou zodpovědnost své firmy.
Získáte vyšší společenskou prestiž u svých klientů, partnerů i zaměstnanců.
Vaše velkorysost nám přinese užitek, podporou našich činností se budete podílet na dobré a smysluplné věci.
Darovanou částku přesahující 2000 ,- Kč můžete uplatnit jako položku snižující základ daně v Přiznání k dani z příjmu (dle zákona č. 586/1992 Sb.§ 15 a 20)

Můžeme Vás prezentovat následujícími způsoby:
Na https://www.klubicko-ops.cz/podporuji-nas/
V tištěných prezentačních materiálech (např. letáky, výroční zpráva)

Na akcích pořádaných pro veřejnost na seznamech dárců, v případě dodání Vašeho loga jeho prezentace ve formátu A4.

 

Po ukončení účetního roku, ve kterém použijeme finanční dar, zasíláme dárci informaci o činnosti, na kterou přispěl a v případě zájmu i detailní vyúčtování využití finančního daru.