Proč pomáhat prostřednictvím naší organizace ?

 

... protože taková SPOLUPRÁCE je PŘÍNOSEM pro rodiny pečující o blízkého se zdravotním postižením

Naše Klubíčko vedou rodiče postižených dětí, kteří se od r. 1997 se aktivně podílí na zlepšování podmínek těchto rodin zejména z regionu Berounsko. Služby Klubíčka však využívají i rodiny z Kladenska, Rakovnicka, z Prahy i z dalších míst ČR.

Díky jejich iniciativám se v Berouně podařilo otevřít první speciální třídu při mateřské škole (r. 1999), zorganizovat bezpočet integrovaných zájezdů, výletů, akcí pro veřejnost, vzdělávacích kurzů, táborů a pobytových akcí a to jak pro samotné děti, mladistvé a dospělé se zdravotním postižením, tak i pro celé rodiny (od r. 1997).
Výsledkem jejich působení je, že řada rodin pečujících o blízkého se zdravotním postižením z regionu Berounsko může využívat již vybudovaný komplex sociálních služeb, vzdělávání, terapií, volnočasových aktivit podpořený bezbariérovou dopravou, který jim umožňuje sdílet péči a využívat služby řady odborníků.

Naši rodiče vyvíjí od r. 1997 i řadu aktivit, které pomáhají zkvalitňovat život rodin pečujících o blízkého se zdravotním postižením nejen v našem regionu, ale v celé ČR.
Vyvolali připomínkové řízení, které pomohlo přizpůsobit řadu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek potřebám dětí (spolupráce s výrobci, r. 1999), pravidelně připomínkují legislativní návrhy týkající se osob se zdravotním postižením a jejich rodin (od r. 2001), iniciovali vznik Komunitního centra Berouna a podíleli se na zpracování podkladů pro žádost o dotace na jeho rekonstrukci (spolupráce s Městem Beroun, r 2005) a iniciovali proces Komunitního plánování Města Beroun a v řadě oblastí se přímo podílí na realizaci stanovených opatření (od r. 2004).

 

 

 

... protože děláme dobrou věc – POMÁHÁME POTŘEBNÝM

V současné době jsme započali (doufáme, že již poslední etapu) budování komplexu služeb pro rodiny s dětmi, mladistvými a dospělými se zdravotním postižením v našem regionu.

Kromě poskytování registrovaných sociálních služeb, integrovaných volnočasových aktivit a vzdělávání se zaměřujeme na vytvoření podmínek pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením a pečujících osob.

Naším hlavním cílem, na kterém spolupracujeme s řadou partnerů, je vybudování tréninkového bydlení a domova pro lidi se zdravotním postižením, ve kterém budou moci celoročně bydlet a ti schopnější z nich i pracovat v naší Sociální firmě Klubák.

Podobné zařízení v našem regionu chybí a v těch existujících je naplněná kapacita, na umístění jsou pořadníky. Mnoho rodin z našeho regionu tedy doufá, že se nám podaří tolik potřebné zařízení vybudovat a že trvale udržíme jeho fungování.

 

 

 

... protože jsme transparentní - VAŠI DŮVĚRU SI ZASLOUŽÍME

Na stránkách Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) https://www.avpo.cz/katalog_detail/165/klubicko-beroun-o-p-s-socialni-firma-prospesna-nejen-lidem-se-zdravotnim-postizenim/ pravidelně zveřejňujeme součet tří nejvyšších ročních mezd v organizaci (včetně odvodů) a založili jsme transparentní účty (https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2600168295 ) a účet veřejné sbírky (https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2900220753 ).

Pomocí internetu tak mohou dárci i veřejnost jednoduše kontrolovat naše nakládání se získanými finančními prostředky.

 

 

 

... protože máme zkušenosti a stále se vzděláváme - VÍME JAK NA TO

Zapojili jsme do vzdělávacího projektu Nadace NESsT, která učí neziskové organizace posoudit podnikatelské nápady pro sociální podnikání a vybrat z nich ty, které budou opravdu přínosné a konkurenceschopné, aby neziskovky nebyly tolik závislé na státních dotacích.
Podle metodiky Nadace NESsT jsme již zpracovali studie proveditelnosti včetně analýz trhu na několik našich podnikatelských nápadů. Dále budeme ve spolupráci s touto nadací zpracovávat podnikatelský plán našeho nejlépe vyhodnoceného podnikatelského záměru jako podklad pro žádost o investiční dotaci.

V sociálním podnikání se vzděláváme v organizaci Start UP, která nám také bude připomínkovat naše projekty, popř. nás propojí s donátory a odborníky.

Zakladatelkou naší organizace je dlouholetá ředitelka Integračního centra KLUBíčko Beroun, které pod jejím vedením poskytovalo od r. 2000 komplex sociálních služeb, vzdělávání, terapií a volnočasových aktivit cca 70 klientům ročně, zaměstnávalo cca 50 pracovníků, čerpalo finanční dotace ze zahraničních zdrojů v celkové výši 21.250.000 Kč a realizovalo desítky grantů podpořených z českých finančních zdrojů.

Zapojili jsme se i do projektu Vodafonu „Rozjezdy roku“, kde byl náš projekt nominován do užšího výběru.

Navštívili jsme řadu seminářů MPSV a jiných institucí a zjistili podmínky získání potřebných dotací.

 

 

... protože prostřednictvím naší organizace můžete pomoci KONKRÉTNÍM dětem i dospělým se zdravotním postižením a jejich rodinám Z VAŠEHO OKOLÍ ZLEPŠIT ŽIVOT

 

 

POMŮŽETE NÁM POMÁHAT?