Integrovaný letní pobyt na táborové základně

pro děti, mládež a dospělé se zdravotním postižením, děti se zdravotními problémy a děti zdravé

23. – 26. června 2013 (místo bude upřesněno)

 

I letos připravujeme pobyt plný táborové romantiky zaměřený na aktivní i pasívní relaxační činnosti.

Naší snahou je nabídnout klientům, kteří nepotřebují bezbariérové podmínky ozdravný pobyt, který by je co nejméně finančně zatížil.

 

Pobyt je určen pro:

Děti, mladistvé a dospělé s takovým typem postižení, při kterém lze zvládnout pobyt v bariérových podmínkách uprostřed přírody

Děti se zdravotními problémy, které jim nebrání zvládnout pobyt uprostřed přírody

Zdravé děti

 

Doprava:                    individuální nebo společná vlakem (zavazadla převezeme)

Stravování:                5x denně včetně pitného režimu – vařit nám budou osvědčené kuchařky

Ubytování:                 stany s podsadou (spaní na postelích)

Program bude probíhat formou nabídky – účastníci si budou moci vybrat činnosti, které jim budou vyhovovat: vycházky do okolních lesů, koupání, rukodělné a výtvarné práce, drobné tábornické dovednosti, sportovní hry a soutěže, zpívání s kytarou, společné čtení, večery u táboráku, opékání vuřtů, promítání filmů aj.

 

Účastnický poplatek ve výši 1.000 Kč zahrnuje:

Ubytování, 5x denně stravu včetně pitného režimu, SKUPINOVOU PÉČI a pojištění.

Cena za dopravu vlakem se bude odvíjet od aktuálních cen pro rok 2013 a uznaných slev na průkazky ZP, ZTP, ZTP/ P.

PODMÍNKY pro děti, mládež a dospělé se zdravotním postižením využívající INDIVIDUÁLNÍ PÉČI budou dohodnuty smluvně.

 

Počítejte, prosím, s tím, že NEVRATNOU zálohu ve výši 300 Kč za 1 účastníka budete muset uhradit do 14-i dnů po zaslání přihlášky, doplatek ve výši 700 Kč bude muset být uhrazen nejpozději do 31. 5. 2013.

Další podrobnosti ohledně nástupu na pobyt Vám sdělíme v polovině května 2013.

 

 

V případě zájmu o pobyt obratem kontaktujte Alenu Peckovou na níže uvedených kontaktech.

Poskytne Vám podrobnější informace o ubytování a průběhu pobytů a zašle Vám přihlášku, číslo účtu a variabilní symbol pro úhradu účastnického poplatku.

Pobyt pořádáme ve spolupráci s Asociací zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. - Klubem Uzlík.

 

Ke stažení:

Letní pobyt na táborové základně

 

 

Bližší informace a přihlášky:

Alena Pecková, ředitelka společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s.
Telefon:              722 955 596
Email:               
 
 info@klubicko-ops.cz
Adresa:               Klubíčko Beroun, o.p.s., Damilská 172, 266 01 Tetín