VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ SLUŽBY

Více jak 18 let využíváme praktické zkušenosti osob, jejichž život je ovlivněn zdravotním handicapem, a znalosti odborníků ku prospěchu našich klientů a jejich rodin.

Aktivity Klubíčka vždy vycházely z aktuálních potřeb rodin s postiženými dětmi, mladistvými a dospělými z regionu Berounsko, jež se nachází v obtížné životní situaci. Rodiče postižených dětí jsou zastoupeni v orgánech společnosti a určují tak činnosti Klubíčka. Jejich praktické zkušenosti, prožitky a znalost problematiky jsou pro fungování Klubíčka neocenitelným přínosem.

Rozumíme specifickým potřebám našich klientů a jejich rodin a naše fungování je flexibilní, což umožňuje mj. i kombinovat využívání našich služeb s využíváním služeb v jiných zařízeních a školách.

 

 

Sociální služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., O sociálních službách

Odlehčovací služby dle § 44 Zákona č. 108/2006 Sb. - od 1. 1. 2012
(viz  Odlehčovací služby)

Můžeme převzít veškerou péči o klienta a to jak v jeho domácím prostředí, tak i v našem bezbariérovém Penzionu Klubíčko na Vráži, a jeho blízkým tak umožnit odpočinek nebo čas na vyřízení svých záležitostí.

Odlehčovací služby je možné využívat pravidelně i nárazově, možnost využívání i o víkendech a svátcích.
Klientům nabízíme i další doplňkové služby: terapie (perličková koupel, masáže, míčkování, canisterapie)..

Dále cca 2x ročně pořádáme víkendové odlehčovací pobyty v různých rekreačních zařízeních s atraktivním programem přiměřeným potřebám a schopnostem účastníků.

 

Osobní asistence dle § 39 Zákona č. 108/2006 Sb. - od 1. 9. 2012
(viz
Osobní asistence)

Pravidelně i nárazově mohou lidé se zdravotním postižením ve věku 1 – 64 let využívat naši službu osobní asistence. Klientovi můžeme pomoci při zvládání úkonů péče o vlastní osobu a o domácnost, můžeme jej doprovázet např. do školy, do zaměstnání, k lékaři, na úřady, na nákupy, při dopravě veřejnými dopravními prostředky, do lázní, na pobyty a různé akce, na volnočasové aktivity (kroužky, pobyty, výlety, …) apod..

Možnost využívání i o víkendech a svátcích.
Klientům nabízíme i další doplňkové služby: ubytování v bezbariérovém Penzionu Klubíčko Vráž a terapie (perličková koupel, masáže, míčkování, canisterapie)..

 

Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením poskytované dle § 66 zákona č. 108/2006 Sb.  - od 1. 10. 2012
(viz
Sociálně aktivizační služby)

Tréninkové pracoviště Klubák pro klienty s různými typy zdravotního postižení, kde se za pomoci Job-asistentů postupně učí samostatně cestovat veřejnou dopravou, hospodařit s penězi, pracovat s internetem, obstarávat své osobní záležitosti, osvojují si řadu praktických dovedností – péči o domácnost (vaření, praní, žehlení, uklízení), péči o drobná domácí zvířata. Také si zkouší drobné administrativní práce, výrobu drobných upomínkových předmětů, natěračské a zahradnické práce, čištění interiérů aut, úklid sněhu apod.

Klientům nabízíme i další doplňkové služby: ubytování v bezbariérovém Penzionu Klubíčko Vráž a terapie (perličková koupel, masáže, míčkování, canisterapie)..

 

Od 1. 3. 2014 ke všem našim sociálním službám nabízíme možnost ubytování v částečně bezbariérovém Penzionu Klubíčko, Květnová 109, 267 11 Vráž a terapie (perličková koupel, masáže, míčkování, canisterapie).

viz Penzion Klubíčko Vráž

 

 

Zaměstnávání dospělých se zdravotním postižením, pečujících osob a dalších osob znevýhodněných na trhu práce

Vytváříme pracovní příležitosti pro lidi, jejichž život je ovlivněn zdravotním a sociálním handicapem.

Klubíčko založili rodiče postižených dětí a ti také určují jeho další rozvoj. Není proto divu, že vytváříme pracovní příležitosti především pro lidi, jejichž život je ovlivněn zdravotním handicapem. Je pro nás důležité podat pomocnou ruku těm, kteří sami život s handicapem znají a obtížně hledají příležitost se uplatnit. Jejich praktické zkušenosti, prožitky a znalost problematiky jsou pro fungování Klubíčka neocenitelným přínosem. 

Jsme prvním sociálním podnikem na Berounsku, který funguje na principech sociálního podnikání.
(Viz Deklarace principů sociálního podnikání společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s.)

Naším cílem je vytvářet trvale udržitelné pracovní příležitosti pro skupinu osob výrazně znevýhodněných na trhu práce a k tomu jim poskytovat přiměřenou pracovní a psychosociální podporu. Těmito osobami jsou lidé se zdravotním postižením, pečující osoby a dlouhodobě nezaměstnaní (50+, absolventi bez praxe, rodiče po mateřské dovolené).

Tito pracovníci tvoří 59% z celkového počtu pracovníků společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s.

Pracují v zázemí sociálních služeb, zajišťují provoz Penzionu Klubíčko Vráž, a řada z nich je zaměstnána i v rámci projektu „Beroun – město bez bariér“, kde mapují přístupnost veřejných budov a zpracovávají podklady pro zpracovávání projektů na odstraňování zjištěných architektonických bariér.

 

 

Naše další veřejně prospěšné služby

Pro rodiny s postiženými dětmi, mladistvými a dospělými ve spolupráci s Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. – Klub Uzlík zajišťujeme: 

  1. Integrované pobytové akce pro rodiny s postiženými dětmi, mladistvými a dospělými v produktivním věku a s dětmi zdravými na různých místech v ČR i v zahraničí s možností hlídání malých dět (viz Akce pro rodiny)
  2. Vzdělávání pečujících osob (viz Vzdělávání pečujících osob)
  3. Informační servis z oblasti sociálních služeb a legislativy (viz Informační servis )