Rodinné pobyty v České republice

PŘIPRAVUJEME

 

Přihlašování a odhlašování na rodinné pobyty:

Přihlašování na rodinný pobyt:  nejméně 21 dní před plánovaným nástupem na pobyt.

Zrušení rodinného pobytu je nutné nahlásit nejpozději 3 dny před započetím služby.
Pokud uživatel nebude řádně odhlášen budou uživateli objednané služby v plném rozsahu účtovány.

Kontakt pro přihlášení a odhlášení do/z pobytu:
Telefonicky:                722 955 596
Písemně:                     emailem na adresu:                  info@klubicko-ops.cz
P
oštou na adresu:        Klubíčko Beroun, o.p.s., Damilská 172, 266 01 Tetín

V případě zájmu o pobyt nás obratem kontaktujte.

Poskytneme Vám podrobnější informace o ubytování a průběhu pobytů a zašleme Vám přihlášku, číslo účtu a variabilní symbol pro úhradu účastnického poplatku.