Odlehčovací služby poskytované dle § 44 zákona č. 108/2006 Sb., O sociálních službách:

 

Cíl služby:

Cílem Odlehčovací služby je nabídnout na přechodnou dobu pečujícím osobám časový prostor, který mohou využít podle svých potřeb, a zajistit po tuto dobu jejich blízkým se zdravotním postižením odbornou péči, atraktivní program a kontakty s dalšími postiženými i zdravými lidmi.

 

Na přechodnou dobu můžeme převzít veškerou péči o klienta a jeho blízkým tak umožnit odpočinek nebo čas na vyřízení svých záležitostí.

 

Metody práce s klienty:

Individuální i skupinová práce s klienty.

„Nezbytná podpora ke zvládnutí základních životních úkonů, osobní péče, pomoc nebo dozor při všech činnostech klienta, zajištění jeho bezpečí, stravování, pitného režimu a hygieny, tepelné pohody a individuálního denního režimu.

Atraktivní volnočasový program přizpůsobený specifickým potřebám a schopnostem klientů, nabídka různých forem aktivit a činností (výtvarné a pracovní činnosti, hry a soutěže, vycházky a výlety apod.)

 

 

Soubory ke stažení:

Popis realizace Odlehčovacích služeb

Ceník_Odlehčovacích služeb

Ceník_Stravování

 

Odlehčovací pobyty v ubytovnách po celé ČR i v zahraničí pořádáme ve spolupráci s Asociací zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. - Klubem Uzlík.

 

 

 

Bližší informace a přihlášky:

Alena Pecková, ředitelka společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s.
Telefon:              722 955 596
Email:               
  info@klubicko-ops.cz
Adresa:               Klubíčko Beroun, o.p.s., Damilská 172, 266 01 Tetín