Osobní asistence poskytovaná dle § 39 zákona č. 108/2006 Sb., O sociálních službách:

 

Cíl služby:
Cílem služby je poskytnout lidem se zdravotním postižením nezbytnou podporu ke zvládnutí běžných úkonů, zpřístupnit vzdělání a pracovní uplatnění, umožnit zapojení do běžného života a zvýšit tak kvalitu jejich života a možnost jejich integrace do většinové společnosti.

 

Metody práce s klienty:

Osobní asistence je poskytována v přirozeném prostředí klientů - v jejich domácnostech, ve vzdělávacích a volnočasových institucích, při výkonu povolání, při dopravě a různých pochůzkách, při volnočasových činnostech, na pobytech (např. tábory, lázně, ...).

Pomoc a podpora při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu v domácnosti i mimo ní.
Pomoc a podpora při zajištění chodu domácnosti, při zajištění stravy.

Doprovázení klientů např. do školy, do zaměstnání, k lékaři, na úřady, na nákupy, při dopravě veřejnými dopravními prostředky, na různé pobyty mimo domov (tábory, rekreační, ozdravné a lázeňské pobyty, pobyty ve zdravotnických zařízeních, …) a na různé akce, volnočasové aktivity (kroužky, pobyty, výlety, …) apod. - dle předchozí dohody s uživatelem.

 

Soubory ke stažení:

Popis realizace služby Osobní asistence

Ceník_Osobní asistence

Ceník_Stravování

 

 

Bližší informace a přihlášky:

Alena Pecková, ředitelka společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s.
Telefon:              722 955 596
Email:             
     info@klubicko-ops.cz
Adresa:               Klubíčko Beroun, o.p.s., Damilská 172, 266 01 Tetín