Co jsme dokázali za 28 měsíců fungování naší nové o.p.s.

26.12.2013 07:03

Po 28 měsících fungování naší nové obecně prospěšné společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. :

Poskytujeme 3 typy sociálních služeb pro děti, dospělé se zdravotním postižením a seniory. 
V roce 2013 jsme poskytli více jak 30.000 hodin sociálních služeb 101 klientům s převážně těžkým kombinovaným postižením.

Nabídku našich integrovaných volnočasových aktivit využilo v roce 2013 celkem 52 rodin se zdravými i postiženými dětmi – celkem 146 osob.

Naplňujeme Deklaraci principů sociálního podnikání a jsme tak prvním sociálním podnikem na Berounsku zařazeným v síti TESSEA.
V roce 2013 jsme vytvořili podmínky pro pracovní uplatnění 15 osob znevýhodněných na trhu práce z důvodu zdravotního handicapu (osoby se zdravotním postižení a osoby dlouhodobě pečují o blízkého se zdravotním postižením) a 9 osob dlouhodobě nezaměstnaných (50+, absolventi bez praxe, rodiče po mateřské dovolené).
Celkem naše nezisková organizace zaměstnává 24 osob znevýhodněných na trhu práce.
Tito pracovníci tvoří 59% z celkového počtu pracovníků naší neziskové organizace.

S činností naší neziskové organizace pravidelně pomáhá cca 30 dobrovolníků. V roce 2013 bylo ve prospěch našeho Klubíčka odpracováno více jak 3.600 dobrovolnických hodin v hodnotě cca 370.000 Kč.

Začátkem roku 2014 otevřeme bezbariérový penzion pro trvalé bydlení 10 klientů s těžkým zdravotním postižením a s dalšími 5 lůžky pro přechodné ubytovávání dalších klientů. Zde bude zaměstnáno 10 nových pracovníků - absolventů našeho tréninkového pracoviště Klubák a pečujících osob.

Naše činnost je spolufinancována z prostředků ESF prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR v rámci projektů CZ.1.04/2.1.01/74.00020 „Cesta k zaměstnání v oblasti péče o handicapované osoby“ a projektu CZ.1.04/3.3.05/75.00264 „Umělecká řemesla - nástroj pro návrat osob ve věku 50+ na trh práce“a projektu „Vzdělávejme se pro růst“, dále MPSV ČR, Městem Beroun a dalšími obcemi a je podporována řadou dárců.