Klubíčko rozšiřuje služby o ambulantní formy, terapii snoezzelen a asistovanou dopravu

25.05.2015 15:33

Tým neziskové obecně prospěšné společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. oslavil nedávno 18 let svého působení a při té příležitosti připravil pro své klienty další novinky, které přispějí ke zvýšení kvality jejich života.

Nově naše služby rozšiřujeme o asistovanou dopravu klientů, která umožní klientům využívat i ambulantní formy našich služeb.

Reklamní agentura Kompakt spol. s. r.o. - Českomoravská reklamní agentura, Poděbrady - kompakt-cr.cz/ získala formou reklam finanční prostředky na zakoupení automobilu Dacia Dokker pro naši neziskovou organizaci Klubíčko Beroun, o.p.s.

Automobil bude speciálně upraven pro převoz imobilních osob a využíván pro asistovanou přepravu klientů se zdravotním postižením - zejména klientů Penzionu Klubíčko Vráž, kteří tak budou moci využívat síť návazných služeb (např. rehabilitace, bazén, solná jeskyně), jezdit na výlety, kulturní a sportovní akce apod., což napomůže jejich další integraci do většinové společnosti.

Svoz umožní využívání našich služeb i těm klientům, kteří mají zájem o ambulantní formy našich služeb, terapie a kroužky.

Pro další zájemce bude možno zajistit kromě transportu i osobní asistenci (např. doprovod k lékaři a při obstarávání dalších osobních záležitostí).

V Penzionu Klubíčko Vráž jsme díky dárcům a z výtěžku veřejné sbírky vybudovali relaxační koutek pro multismyslovou terapii snoezzelen. Místnost je zatemněná tak, aby klienti mohli sledovat speciální světelné obrazce promítané na stropě, vodní sloup s bublinkami a rybičkami a řadu dalších světelných efektů. Dále si zde klienti budou užívat příznivých účinků aromaterapie a poslouchat relaxační hudnu - například zpěv ptáků či zvuky moře.