Klubíčko bude mapovat (bez)bariérovost Berouna.

16.02.2013 20:32

Až v Berouně potkáte sympatické vozíčkáře vybavené fotoaparátem, moderní měřící technikou a notebookem, kteří spolu se svými asistenty vyměřují šířku dveří nebo výšku prahů, fotografují nájezdy, obrubníky a rozbité komunikace, buďte si vědomi, že jste se stali svědkem historické události – mapování (bez)bariérovosti.

 

Jako řada jiných moderních měst i Beroun vnímá specifické potřeby svých občanů se zdravotním postižením. Důkazem toho jsou mimo jiné i nová opatření komunitního plánu, která na základě analýz potřeb berounských občanů definují oblasti, jimž je třeba věnovat zvýšenou pozornost a řešit je v součinnosti různých orgánů a institucí.

Jednou z nich je i problematika (bez)bariérovosti, která je důležitým faktorem ovlivňujícím kvalitu života osob se sníženou schopností pohybu a orientace. V  Berouně zatím neexistuje žádný přehled ani označení bezbariérově přizpůsobených objektů a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace si tak musí bezbariérovost ověřovat přímo v praxi, což přináší řadu specifických rizik, adrenalinových zážitků, úsměvných i infarktových situací.

 

Naše společnost Klubíčko Beroun o.p.s. proto připravila projekt „Beroun – město bez bariér“, který město Beroun podpořilo částkou 65.000 Kč.

Jeho cílem je zpracování interaktivní mapy bezbariérových objektů a jejich seznamu včetně popisu dostupnosti od nejbližšího parkoviště vyhrazeného pro invalidy a od nejbližší zastávky MHD. Dalším výstupem, bude seznam bariérových objektů poskytujících služby veřejnosti, včetně popisu překážek, který bude použit i pro zpracování projektů na odstraňování architektonických bariér.

 

Projekt „Beroun – město bez bariér“ má několik prvenství hodných následování:

  • Město Beroun v rámci projektu podpoří 4 pracovníky naší Sociální firmy Klubák, kterým handicap neumožňuje zapojení do pracovního procesu s pravidelným pracovním režimem.
  • Pro naši Sociální firmu Klubák je tento projekt první velkou zakázkou. A máme tipy na řadu dalších pracovních aktivit, které by naši pracovníci zvládli a mohli je prostřednictvím firmy Klubák pro město Beroun a další obce i firmy a širokou veřejnost vykonávat.
  • Město může na základě nové praxe stanovit principy pro zadávání veřejných zakázek sociálním firmám.
  • Projekt dává občanům města možnost podílet se konkrétním způsobem na zlepšení kvality života velké skupiny obyvatel - občanů se zdravotním postižením, seniorů a rodin s malými dětmi.

Podrobnosti naleznete na Beroun - město bez bariér