Klubíčko pomáhá i seniorům

30.04.2013 12:53

Klubíčko rozšířilo kapacitu svých terénních služeb a nově je nabízí i seniorům. Zájemci mohou služby Klubíčka využívat celoročně včetně víkendů a svátků, a to jak pravidelně tak i nárazově (viz Leták s ceníkem)

Pro mladistvé a dospělé se zdravotním postižením Klubíčko otevřelo nové tréninkové pracoviště, kde se budou připravovat na budoucí zaměstnání.

A dále bylo započato mapování bezbariérovosti města Beroun.

 

Po celý rok - pravidelně i nárazově mohou děti, dospělí i senioři se zdravotním postižením využívat naši službu osobní asistence. Klientovi můžeme pomoci při zvládání úkonů péče o vlastní osobu a o domácnost, můžeme jej doprovázet např. do školy, do zaměstnání, k lékaři, na úřady, na nákupy, při dopravě veřejnými dopravními prostředky, do lázní, na pobyty a různé akce, na volnočasové aktivity (kroužky, pobyty, výlety, …) apod.

 

Cca 1x měsíčně pořádáme odlehčovací pobyty v různých rekreačních zařízeních s cílem umožnit postiženým dětem, mladistvým a dospělým kontakty s dalšími postiženými i zdravými lidmi, nabídnout jim atraktivní program přiměřený jejich potřebám a schopnostem a jejich blízkým umožnit odpočinek nebo čas na vyřízení svých záležitostí.

Nově nabízíme také možnost nepřetržitého využívání odlehčovacích služeb (vč. víkendů a svátků). Můžeme tak na dočasnou dobu převzít veškerou péči o klienta a to jak v jeho domácím prostředí, tak nově i v našem sídle na Tetíně, a jeho blízkým tak umožnit odpočinek nebo čas na vyřízení svých záležitostí.

 

Novinkou je také vybudování tréninkového pracoviště pro klienty s různými typy zdravotního postižení, kteří si v něm osvojí řadu praktických dovedností – péči o domácnost (vaření, praní, žehlení, uklízení), péči o drobná domácí zvířata, vyzkouší si drobné administrativní práce, výrobu drobných upomínkových předmětů, natěračské a zahradnické práce, čištění interiérů aut, úklid sněhu a budou se postupně učit samostatně cestovat veřejnou dopravou, hospodařit s penězi, pracovat s internetem, obstarávat své osobní záležitosti apod. Více na https://www.klubicko-ops.cz/nabidka-sluzeb/

 

Další oblastí, kde budeme postupně rozšiřovat činnosti je Sociální firmy Klubák. Ta přednostně zaměstnává lidi se zdravotním postižením a pečující osoby. Vozíčkáři spolu se svými asistenty již začali mapovat veřejné budovy a jejich dostupnost pro vozíčkáře. Získané poznatky budou podkladem pro zpracování interaktivní mapy včetně popisů (bez)bariérovosti veřejných budov a jejich dostupnosti od nejbližší zastávky MHD a parkoviště vyhrazeného pro invalidy, která bude užitečná nejen lidem pohybujícím se na invalidním vozíku, ale i seniorům a maminkám s kočárky. Projekt financuje město Beroun. Více na https://www.klubicko-ops.cz/beroun-mesto-bez-barier/

Zaměstnanci s jinými typy zdravotního postižení budou kompletovat a natírat lavičky, zajišťovat zahradnické práce a další veřejně prospěšné práce pro obce, státní i nestátní instituce, malé firmy i veřejnost.

 

Lidé se zdravotním postižením i jejich blízcí mohou využít naší nabídku integrovaných pobytů a dalších akcí.

Rozšířili jsme také nabídku integrovaných pobytů pro samotné děti, mládež a dospělé se zdravotním postižením, děti se zdravotními problémy, děti zdravé nebo pro celé rodiny.

Zde nabízíme osvědčené pobyty v termálech ve Šturovu (SR), v různých rekreačních zařízeních v ČR i na táborové základně – vždy s atraktivním programem přizpůsobeným specifickým potřebám a možnostem účastníků. V plánu máme také vodácké putování, cyklovýlet či poznávací výlety.

Na rodinných pobytech nabízíme možnost zajištění osobní asistence a hlídání dětí.

 

Dělá nám radost, že se nám stále daří rozšiřovat na Berounsku a Hořovicku komplex obecně prospěšných služeb potřebných nejen pro lidi, jejichž život je ovlivněn zdravotním handicapem.

 

V případě zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat.