Město Beroun spustilo interaktivní mapu s vyznačením přístupnosti veřejných budov

26.02.2014 17:07

V roce 2013 pracovníci sociální firmy Klubíčko Beroun, o.p.s. vyměřili přístupnost 29 veřejných budov a zastávek MHD v centru města Beroun.

 

Výstupy měření slouží pracovníkům městského úřadu jako prvotní podklady pro zpracování investičního projektu na odstranění architektonických bariér v centru města.

Informace o přístupnosti budov byly doplněny i do interaktivní mapy, kterou naleznete https://www.mesto-beroun.cz/modules/mapy/poi.php?lang=cs&web=beroun_&active=735#m=cesko75&z=0&x=433039&y=5535245&l=vozickari

V mapě naleznete popis přístupnosti všech budov Městského úřadu v Berouně (Husovo nám. 67, Politických vězňů, Pod Kaplankou, Tyršova), Úřadu práce v Okružní ul. i Pod Kaplankou, OSSZ, Finančního úřadu a Policie ČR, Katastrálního úřadu, Pošty Beroun - Centrum, Okresního soudu, Veřejného WC, Městské knihovny, Penzionu pro Seniory, zdravotnických zařízení Medicentrum, Nemocnice Beroun - Závodí, BeMed a Derma, Lékárny na Husově nám, České spořitelny, ČSOB, Uni Credit bank, pojišťoven VZP, ČPZP, Kooperativa a České pojišťovny, zastávek MHD Wagnerovo nám., Plzeňská brána a U Černého koně.

U každé zmapované budovy se při prokliknutí objeví v záhlaví popisků znak vozíčkáře s nápisem "Dostupnost". Po kliknutí na tento nápis se otevře okno, ve kterém se dočtete základní informace. Dalším proklikem si můžete otevřít přiložený popis s podrobnějšími informacemi a piktogramy „vozíčkář“ nebo „vozíčkář s doprovodem“ a dalšími relevantními pikrogramy a vytisknout si ho. Interaktivní mapa je snadno aktualizovatelná a umožní tak lidem se zdravotním handicapem, seniorům ale i rodinám s dětmi na kočárku zjistit, zda pro ně je objekt aktuálně dostupný bez pomoci, nebo jestli naopak pomoc druhé osoby budou potřebovat, případně, že se do objektu nedostanou vůbec. Velmi bychom uvítali připomínky veřejnosti i majitelů a správců budov k popiskům v mapě, k nutnosti její aktualizace, i návrhy na zmapování dalších veřejných budov.

Kontaktovat nás můžete na info@klubicko-ops.cz  nebo na tel. 722 955 596.

 

Klubíčko zároveň jedná s majiteli budov o možnostech odstranění zjištěných nedostatků. V řadě případů postačí jen drobné úpravy a zlepšení informačního systému v budově, jinde jde o nákladnou rekonstrukci nevyhovujícího stavu, se kterou by mohl pomoci plánovaný investiční projekt.

„Během vyměřování většina majitelů či správců budov projevovala velký zájem o naši práci a ochotu pomoci. Ke zlepšení snad pomůže i to, že jsme mohli přímo na místě vysvětlit co a proč vozíčkářům a dalším osobám s omezenou schopností pohybu a orientace nevyhovuje a ukázat vše v praxi“, říká ředitelka Klubíčka a dobrovolný koordinátor projektu Alena Pecková.

Nejvíce nedostatků však bylo zjištěno na přístupových komunikacích - chodníky plné výmolů, nesjízdné či chybějící nájezdy na chodníky, chybějící vyhrazená parkovací místa a nevyhovující přístupy z parkovišť na chodníky vedoucí k budovám, nevyhovující povrch parkovišť – (zatravňovací tvárnice, výmoly na parkovišti, špatný sklon), nevyhovující přístup k nájezdovým rampám. Tyto překážky leckde nemůže vozíčkář překonat bez pomoci další osoby. A právě s tím by mohl pomoci investiční projekt Města Beroun.

Do té doby se musí vozíčkáři a další lidé s omezenou schopností pohybu a orientace spolehnout na pomoc svých blízkých či si sjednávat sociální službu osobní asistence u poskytovatelů sociálních služeb.

 

Sociální firma Klubíčko Beroun, o.p.s. vyměřování přístupnosti veřejných budov prováděla v rámci projektu „Beroun - město bez bariér“, který Město Beroun podpořilo částkou 65.000 Kč. Díky této zakázce mohlo Klubíčko zaměstnat 4 vozíčkáře a 2 osoby dlouhodobě pečující o blízkého se zdravotním postižením. Na projektu se podílela i řada dobrovolníků - bylo odpracováno dalších 448 dobrovolnických hodin v celkové hodnotě 52.440 Kč.

Velmi nám pomohla i Pražské organizaci vozíčkářů, která nám poskytla metodickou pomoc, vzory dokumentů, řadu dobrých rad a informací a doporučila nám pracovní postupy. Díky jejich pomoci jsme se v celé problematice zorientovali rychleji.

 

Město Beroun tyto aktivity Klubíčka podpořilo i v roce 2014. Postupně tedy budou doměřovány i další veřejné objekty a informace o nich budou postupně doplňovány do interaktivní mapy.

„Motivací pro nás opět je pomoc ostatním“, říká ředitelka Klubíčka Alena Pecková. „Pokud se podaří i nadále naplňovat cíle projektu "Beroun - město bez bariér" a postupně dojde k odstraňování technických, architektonických a informačních bariér, umožníme lidem se zdravotním handicapem a seniorům snadnější pohyb po městě. Tím se zvýší jejich samostatnost, soběstačnost a nezávislost a umožníme jim tak více se zapojit do občanského života. A to je hlavním cílem všech aktivit naší sociální firmy Klubíčko Beroun, o.p.s."