Poskytujeme nejlevnější osobní asistenci v regionu

10.09.2012 10:26

 

V září 2012 jsme se stali partnerem projektu Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. č. CZ.1.04/2.1.01/74.00020 s názvem Cesta k zaměstnání v oblasti péče o handicapované osoby s Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. OP LZZ/GG 2.1/74/3/00020 ze dne 16. 2. 2012.

V rámci tohoto projektu se nám podařilo získat dotaci ve výši 244.000 Kč na zaměstnání 2 rekvalifikovaných pracovníků v přímé péči (2x 0,5 úvazku) a snížit tak cenu za poskytování služby osobní asistence.

 

Bližší informace a ceník naleznete zde

 

 

 

Díky podpoře z ESF poskytujeme nejlevnější osobní asistenci v regionu

29.09.2012 14:14
Stali jsme se partnery akreditované vzdělávací instituce Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., která v rámci projektu č. CZ.1.04/2.1.01/74.00020 s názvem Cesta k zaměstnání v oblasti péče o handicapované osoby a Rozhodnutím o poskytnutí dotace...


undefined file:///C:/Documents%20and%20Settings/Alena%20Pecková/My%20Documents/0_Aktuální/1_Klubíčko%20o.p.s/P-R/www/2011%20-%202012/WEBNODE%20%20Aktuality.mht