Rozšíření služeb v péči o seniory

13.08.2013 19:27

Klubíčko Beroun, o.p.s. se stará především o lidi se zdravotním postižením, fyzickým i mentálním, rovněž se ale dokáže dobře postarat  i o osoby  starší  bez zdravotního hendikepu. Rozšiřujeme naše služby všestranné terénní péče do oblasti seniorů. Nabízíme osobní asistenci přímo v bydlišti seniorů v jakoukoliv dobu – večer i o víkendech. Naše služby jsou dostupné především na Berounsku a Hořovicku. Klubíčko Beroun doplňuje tak již nabízené služby pro seniory. Jedná se o doplnění pečovatelských služeb dostupných většinou v omezené době, které nabízejí jiné firmy.  

Více informací najdete přímo u nás, nebo u starostů Vašich obcí, které jsme informovali  o nabídce.  Případně u praktických lékařů.

Nabídka pro seniory