V letošním roce Klubíčko poskytlo již více než 20.000 hodin sociálních služeb 79 klientům.

13.09.2013 12:10

V období od 1. 1. do 31. 8. 2013 jsme poskytli již více jak 20.000 hodin sociální péče 79 klientům.

Nabídku našich integrovaných volnočasových aktivit letos využilo letos celkem 52 rodin se zdravými i postiženými dětmi – celkem 146 osob.

Celkově naše služby využilo za prvních 7 měsíců letošního roku 225 osob.

V současné době poskytujeme pobytové i ambulantní odlehčovací služby, osobní asistenci a sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením. Služby jsou určeny dětem, dospělým se zdravotním postižením a seniorům ve věku 1 – 64 a více let z okresů Beroun, Kladno, Rakovník a také z Prahy. Využívat je mohou pravidelně i nárazově.

Organizujeme integrované volnočasové aktivity pro postižené děti, mladistvé i dospělé, zdravé děti, celé rodiny a veřejnost na různých místech v ČR i v zahraničí s možností poskytnutí asistenční služby či hlídání malých dětí. Dále zajišťujeme vzdělávání osob se zdravotním postižením a pečujících osob a poskytujeme informační servis z oblasti sociálních služeb a legislativy.

Spolupracujeme s obcemi i dalšími poskytovateli služeb z regionu a aktivně se podílíme na realizaci opatření stanovených v Komunitním plánu Města Beroun.