V roce 2012 využilo služeb Klubíčka 139 osob

12.01.2013 11:18

 

V roce 2012 jsme poskytovali 3 typy sociálních služeb, realizovali jsme 5 víkendových pobytů pro samotné děti i dospělé se zdravotním postižením i děti zdravé a 2 pobyty rodinné, zaměstnali jsme 1 pečující osobu a 1 osobu dlouhodobě nezaměstnanou, zpracovali jsme řadu projektů směřujících ke zlepšení kvality života lidí se zdravotním postižením a jejich rodin a aktivně se podíleli na příprave Komunitního plánu Města Beroun pro následující období.

Našich veřejně prospěšných služeb využilo celkem 139 osob.

 

Více o našich aktivitách v roce 2012 se dočtete zde