Vytváříme pracovní příležitosti pro lidi, jejichž život je ovlivněn zdravotním handicapem

10.09.2012 18:25

 

V září 2012 zahájila činnost naše Sociální firma "Klubák", která přednostně zaměstnává lidi se zdravotním postižením, pečující osoby a osoby jinak znevýhodněné na trhu práce.

 

Více informací naleznete zde