Klubíčko snižuje ceny svých služeb a vytváří nová pracovní místa.

16.02.2013 20:49

Díky dotacím z MPSV, ESF a Města Beroun a podpoře řady dárců a také díky našemu vysoce efektivnímu a ekonomickému fungování můžeme v letošním roce rozšířit kapacitu našich služeb a snížit jejich ceny.

Máme radost, že naše služby jsou již cenově dostupné, což našim uživatelů umožní je využívat častěji.

Pokud i Vy máte zájem využívat naše služby, neváhejte nás kontaktovat.

 

Snížení cen a rozšíření nabídky odlehčovacích pobytů

Cca 1x měsíčně pořádáme odlehčovací pobyty v různých rekreačních zařízeních s cílem umožnit postiženým dětem/ mladistvým/ dospělým ve věku 1 – 50 let kontakty s dalšími postiženými i zdravými lidmi, nabídnout jim atraktivní program přiměřený jejich potřebám a schopnostem a jejich blízkým umožnit odpočinek nebo čas na vyřízení svých záležitostí.

V sekci Ceník odlehčovacích služeb na rok 2013 naleznete aktuální ceny našich odlehčovacích pobytů:

Skupinová péče - za 1 den (24 hodin péče) 550 Kč za osobu.

Individuální péče - za 1 den (24 hodin péče) 750 Kč za osobu.

V ceně je zahrnuto ubytování, stravování, pojištění, poskytnutí péče a zajištění potřeb na program.

Neuspokojila Vás naše nabídka odlehčovacích služeb? Kontaktujte další poskytovatele z našeho regionu, např.:
Dobromysl o.p.s. - https://www.dobromysl.org/library/img_orig/46.png 
Farní charita Beroun - https://beroun.charita.cz/sluzby-pro-seniory/charitni-odlehcovaci-sluzba/charitni-odlehcovaci-sluzba-pobytova/ (ceny nejsou uvedeny)
Domov Na Výsluní, Hořovice - https://www.seniori-navysluni.cz/dd2/down/cenikos.pdf
Domov seniorů TGM Beroun - https://www.seniori-beroun.cz/sluzby/odlehcovaci-sluzba

 

Snížení cen služby Osobní asistence

Pravidelně i nárazově mohou lidé se zdravotním postižením ve věku 1 – 64 let využívat naši službu osobní asistence. Klientovi můžeme pomoci při zvládání úkonů péče o vlastní osobu a o domácnost, můžeme jej doprovázet např. do školy, do zaměstnání, k lékaři, na úřady, na nákupy, při dopravě veřejnými dopravními prostředky, do lázní, na pobyty a různé akce, na volnočasové aktivity (kroužky, pobyty, výlety, …) apod.

Pravidelným uživatelům naší služby osobní asistence nabízíme možnost množstevních slev - více na Ceník služby osobní asistence

Neuspokojila Vás naše nabídka služby Osobní asistence? Kontaktujte další poskytovatele z našeho regionu, např.:
Dobromysl o.p.s. - https://www.dobromysl.org/nase-aktivity/osobni-asistence/ (ceny nejsou uvedeny)
Farní charita Beroun -
https://beroun.charita.cz/res/data/001/000284.xls?seek=1334152801

 

Snížení cen a rozšíření nabídky Integrovaných pobytů

V rámci sociálně aktivizačních služeb jsme rozšířili také nabídku integrovaných pobytů pro samotné děti, mládež a dospělé se zdravotním postižením, děti se zdravotními problémy, děti zdravé nebo pro celé rodiny.

Zde nabízíme osvědčené pobyty v termálech ve Šturovu (SR), v různých rekreačních zařízeních v ČR i na táborové základně – vždy s atraktivním programem přizpůsobeným specifickým potřebám a možnostem účastníků. V plánu máme také vodácké putování, cyklovýlet či poznávací výlety.

 

Díky naší spolupráci se nám podařilo snížit výši účastnického poplatku Tábora ve Šlovicích, v termínu 24. - 31. 8. 2013 z původních 6.200 Kč - 6.580 Kč-7.000 Kč na 4.000 Kč pro všechny přihlášené účastníky.

 

Snížili jsme i cenu Integrovaných ozdravných pobytů ve Štúrovu ze 4.000 Kč na 2.500 Kč.
V ceně je zahrnuto ubytování, stravování, pojištění, poskytnutí skupinové asistence a zajištění potřeb na program.

Pobyt ve Štúrovu nabízíme v termínech 4. - 11. 5. 2013 a 14. - 21. 9. 2013, více na Ozdravný pobyt u termálů ve Štúrovu

 

A rádi bychom také obnovili tradici našich romantických pobytů na táborové základně (pod stanem) a tak nabízíme Letní integrovaný pobyt na stanovém táboře v termínu 23. - 28. 6. 2013 za cenu 1.000 Kč, více na Letní pobyt na táborové základně
I zde je v ceně je zahrnuto ubytování, stravování, pojištění, poskytnutí skupinové asistence a zajištění potřeb na program.

 

Rozšíření nabídky akcí pro celé rodiny

Na rodinných pobytech nabízíme možnost zajištění osobní asistence a hlídání dětí. Již tradičně spolupracujeme s Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o,s, s Klubem Uzlík za zajištění řady integrovaných akcí pro děti, mládež i dospělé se zdravotním postižení, děti se zdravotními problémy a děti zdravé.

Ve spolupráci s Asociací zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. - Klubem Uzlík jsme i na rok 2013 připravili další tradiční integrované akce pro rodiny s dětmi, mladistvými i dospělými se zdravotním postižením i s dětmi zdravými.

 

Většina akcí je naplánována na termín, kdy probíhají naše odlehčovací pobyty (viz Akce pro rodiny)

Rodina se tak může rozhodnout, zda předá svého blízkého do péče na odlehčovacím pobytu, kde bude program přizpůsobený specifickým potřebám a možnostem účastníků, nebo zda rodina využije službu osobního asistenta přítomného přímo na akci.

 

Nová pracovní místa

Další oblastí, kde budeme postupně rozšiřovat činnosti je Sociální firmy Klubák. Ta přednostně zaměstnává lidi se zdravotním postižením a pečující osoby. V letošním roce přijmeme zaměstnance s tělesným postižením, kteří za doprovodu JOB-asistentů budou mapovat (bez)bariérovost veřejných budov v městě Beroun a další zaměstnance s různými typy zdravotního postižení, kteří budou kompletovat a natírat lavičky, zajišťovat zahradnické práce a další veřejně prospěšné práce pro obce, státní i nestátní instituce, malé firmy i veřejnost.

Přijímat budeme také osobní a JOB-Asistenty, administrativní pracovníky a procovníky provozu.