O NÁS

 

Naše poslání:

Posláním obecně prospěšné společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. je vytvářet trvale udržitelné příležitosti pro osoby, jejichž život je ovlivněn zdravotním handicapem (děti a dospělí se zdravotním postižením, pečující osoby a celé rodiny), ochrana práv a zájmů dětí, mládeže a dospělých se zdravotním postižením a naplňování jejich specifických potřeb s cílem zvýšit kvalitu jejich života.

 

Naše vize:

Klubíčko Beroun, o.p.s. je stabilní, nezávislá a konkurenceschopná sociální firma poskytující profesionální veřejně prospěšné služby lidem se zdravotním postižením, jejich rodinám i veřejnosti.

 

Náš cíl:

Naším cílem je vybudování a provozování sociální firmy, která poskytne lidem se zdravotním postižením celoroční bydlení, možnost pracovního uplatnění i komplex sociálních služeb, terapií, vzdělávání a volnočasových aktivit a přinese svým klientům i pracovníkům stabilitu a jistotu.

 

 

Způsob fungování, identifikace

 

Název

Klubíčko Beroun, o.p.s.

 

IČO

241 51 262

 

Sídlo

Damilská 172, 266 01 Tetín

 

Datová schránka

6pib2f

 

webové stránky:
www.klubicko-ops.cz

 

facebook:
www.facebook.com/pages/Klub%C3%AD%C4%8Dko-Beroun-o-p-s/1510908472519764?ref=aymt_homepage_panel

 

Právní forma

Obecně prospěšná společnost

 

Zakládací listiny

Zakládací listina společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s.

Výpis z Obchodního rejstříku, str.1

Výpis z Obchodního rejstříku, str.2

 

Registrace obecně prospěšné organizace Klubíčko Beroun, o.p.s.

Klubíčko Beroun, o.p.s. je založena dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech.
Obecně prospěšná společnost Klubíčko Beroun, o.p.s. byla dne 31.8.2011 zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 841.

 

Druh obecně prospěšných služeb

  • Zajišťování ochrany práv, zájmů a potřeb zdravotně postižených dětí, mládeže a dospělých.
  • Poskytování sociálních služeb pro děti, mladistvé a dospělé se zdravotním postižením a celé jejich rodiny - odlehčovací služby.
  • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením, pečujících osob a dalších skupin občanů ohrožených sociálním vyloučením a vytváření podmínek pro možnost pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením, pečujících osob a dalších skupin občanů ohrožených sociálním vyloučením formou sociálního podnikání.
  • Vzdělávání osob se zdravotním postižením a pečujících osob.
  • Zajištění integrovaných volnočasových aktivit pro postižené děti, mladistvé i dospělé, zdravé děti, celé rodiny a veřejnost.

 

Registrace sociálních služeb

 Registrace sociálních služeb

Podrobnosti na iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?706f=da433973dc16467e&SUBSESSION_ID=1429870737805_2

 

Povolení veřejné sbírky

Osvědčení k povolení veřejné sbírky

 

Číslo transparentního účtu u Fiobanky Praha
2600168295/ 2010 - viz  https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2600168295  

Číslo transparentního účtu veřejné sbírky u Fiobanky Praha
2900220753/ 2010 - viz https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2900220753

Transparentní účty jsme zřídili za účelem poskytnutí detailních informací o našich transakcích široké veřejnosti.
Pomocí internetu tak mohou dárci i veřejnost jednoduše kontrolovat naše nakládání se získanými finančními prostředky.

 

Působnost

Klubíčko Beroun, o.p.s. působí na území Středočeského a Plzeňského kraje a v Praze, především v regionech Berounsko, Hořovicko, Kladensko a dále pak částečně na Rakovnicku, Rokycansku a v Praze.

 

Členství v jiných organizacích

Klubíčko Beroun, o.p.s. je členem Asociace veřejně prospěšných organizací - www.avpo.cz/katalog_detail/165/klubicko-beroun-o-p-s-/

Klubíčko Beroun, o.p.s. je kolektivním členem Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. - Klubu Uzlík - https://klubuzlik.webnode.cz/

Členství v ARPZPD v ČR, o.s._Kolektivní smlouva_str.1str.2

 

Spolupráce s jinými organizacemi

Zakladatelka společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. je od r. 2000 členem Republikového výboru Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dět v ČR, o.s. - www.arpzpd.cz

Zakladatelka společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. je od r. 2004 členem Koordinační skupiny Komunitního plánování sociálních služeb Města Beroun

 

Ke stažení

Leták_Klubíčko Beroun, o.p.s.

Leták_Služby pro seniory

 

 

Odkazy

Organizační struktura

Naše historie

Naše úspěchy

Profesní CV zakladatelky