Organizační struktura

 

Orgány obecně prospěšné společnosti:

 

Správní rada:

Bc. Martina Smolíková, předsedkyně Správní rady
Matka dítěte se zdravotním postižením, sociální pracovnice, zástupkyně ředitelky ústředí ARPZPD v ČR, o.s.
1998 - 2012 - členka ARPZPD v ČR, o.s. - Klubu Klubíčko Beroun
2001 - 2005 - členka výboru ARPZPD v ČR, o.s. - Klubu Klubíčko Beroun
2006 - 2008, 2010 - 31. 5. 2011 - členka revizní komise ARPZPD v ČR, o.s. - Klubu
Klubíčko Beroun
2009 - dosud - jedna ze zakladatelů a členka ARPZPD v ČR, o.s. - Klubu Uzlík

 

Marie Havlíčková,  členka Správní rady
1991 - dosud - jedna ze zakladatelů a ředitelka ARPZPD v ČR, o.s.
Držitelka Výroční ceny za práci ve prospěch zdravotně postižených občanů za rok 2010 za mimořádné zásluhy v oblasti péče o děti se zdravotním postižením v ČR, udělené ministrem zdravotnictví.

 

Mgr. Renáta Egrtová, členka Správní rady
Matka dítěte se zdravotním postižením, učitelka.
1997 - 2009 - jedna ze zakladatelů a členka ARPZPD v ČR, o.s. - Klubu
Klubíčko Beroun
2005 - 2006 - členka výboru ARPZPD v ČR, o.s. - Klubu
Klubíčko Beroun
2007 - 2009 - předsedkyně a statutární orgán ARPZPD v ČR, o.s. - Klubu
Klubíčko Beroun
2009 - dosud - jedna ze zakladatelů a členka ARPZPD v ČR, o.s. - Klubu Uzlík, členka revizní komise ARPZD v ČR, o.s - Klubu Uzlík

 

 

Dozorčí rada:

Bc. Martina Čížková, předsedkyně Dozorčí rady
Dlouholetá členka Republikového výboru ARPZPD v ČR, z.s. - občanského sdružení s celorepublikovou působností.

 

Milena Lišková, členka Dozorčí rady
OSVČ - účetní firma

 

Dagmar Veselá, členka Dozorčí rady
Manager, spolumajitelka firmy

 

 

Ředitelka obecně prospěšné společnosti a statutární orgán:

Alena Pecková

1997 - 2011 - jedna ze zakladatelů a členka ARPZPD v ČR, o.s. - Klubu Klubíčko Beroun
1997 - 2001 - předsedkyně a statutární orgán ARPZPD v ČR, o.s. - Klubu Klubíčko Beroun
2000 - dosud - členka Republikového výboru ARPZPD v ČR, o.s.
2001
- 2003 - člen výboru a statutární orgán ARPZPD v ČR, o.s. - Klubu Klubíčko Beroun, pracovník této organizace/ Koordinátor činností
2003 - 31. 5. 2011
- člen výboru a statutární orgán ARPZPD v ČR, o.s. - Klubu Klubíčko Beroun, pracovník této organizace/ Ředitelka Integračního centra KLUBíčko Beroun, které pod jejím vedením poskytovalo od  r. 2000 komplex sociálních služeb, vzdělávání, terapií a volnočasových aktivit cca 70 klientům ročně, zaměstnávalo cca 50 osob, čerpalo finanční dotace ze zahraničních zdrojů v celkové výši 21.250.000 Kč a realizovalo desítky grantů podpořených z českých finančních zdrojů.
2004 - 2006 - koordinátorka přípravy Komunitního plánování sociálních služeb Města Beroun

2006 - dosud - členka Koordinační skupiny Komunitního plánování sociálních služeb Města Beroun
2009 - dosud - jedna ze zakladatelů a členka ARPZPD v ČR, o.s. - Klubu Uzlík, členka revizní komise ARPZD v ČR, o.s - Klubu Uzlík

 

Podrobněji - viz Organizační struktura_2014