PODPORUJÍ NÁS V ROCE 2015

 

Děkujeme všem naši dárcům a příznivcům za důvěru a podporu naší organizace, díky níž jsme můžeme i nadále rozvíjet činnost a naplňovat naše poslání a vizi. Velice si této pomoci vážíme a oceňujeme ji.

Tipy na to, jak prostřednictvím Klubíčka pomoci dětem, mladistvým a dospělým se zdravotním postižením a seniorům, kteří využívají služby Klubíčka naleznete na Jak můžete pomoci ?

 

DĚKUJEME VÁM, ŽE POMÁHÁTE POMÁHAT.

 

 

 

Připravujeme nové webové stránky.

Zatím jsme na www.klubickoberoun.cz/podporuji-nas/ umístili přehled našich dárců včetně loga.

 

Dotace a příspěvky z veřejných zdrojů a od nadací

Jméno a sídlo dárce Odkaz na www-stránky Příspěvek/ Dotace na projekt Částka
v Kč
Obec Nižbor www.obecnizbor.cz/ Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanům obce Nižbor/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb 3.000
Obec Tetín www.tetin.cz/ Příspěvek na charitativní akci "Tetín pro Klubíčko" pořádanou dne 18. - 19. 9. 2015 v Tetíně 6.000
Obec Tlustice www.tlustice.cz/ Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce Tlustice/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb 10.000
Obec Černošice www.mestocernosice.cz/ Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce Černošice/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb 4.000
Nadace ČEZ/ Plníme přání www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/dalsi-aktivity/plnime-prani.html Úhrada sociálních služeb: odlehčovací služby a osobní asistence konkrétním uživatelům 58.182
Nadace Charty 77/ Konto Bariéry www.kontobariery.cz/home.aspx Elektrický zvedák "Invalift" pro přesun klientů do dacie 24.536
Středočeský kraj www.kr-stredocesky.cz/web/socialni-oblast/dotacni-rizeni-pro-rok-2015  Poskytování sociálních služeb občanům Středočeského kraje/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služby/ Osobní asistence 133.000
Středočeský kraj www.kr-stredocesky.cz/web/socialni-oblast/dotacni-rizeni-pro-rok-2015  Poskytování sociálních služeb občanům Středočeského kraje/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služby/ Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby e zdravotním postižením 95.800
Středočeský kraj www.kr-stredocesky.cz/web/socialni-oblast/dotacni-rizeni-pro-rok-2015  Poskytování sociálních služeb občanům Středočeského kraje/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služby/ Odlehčovací služby 24.500
Obec Hýskov www.obechyskov.cz/ Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce HýskovPříspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb 1.000
Obec Tmaň www.obectman.cz/ Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce TmaňPříspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb 5.000
Obec Kyšice www.obec-kysice.cz/ Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce KyšicePříspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb 3.000
Obec Velká Dobrá www.velkadobra.cz/ Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce Velká DobráPříspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb 2.000
Středočeský kraj www.kr-stredocesky.cz/web/socialni-oblast/humanitarni-fond; Poskytování sociálních služeb občanům Středočeského kraje/ Příspěvek na mzdové náklady sociálních služeb 600.000
Obec Tetín www.tetin.cz/ Příspěvek na charitativní akci "Tetín pro Klubíčko" - sobota 16. 5. 2015 v Tetíně 6.000
Obec Městečko u Křivoklátu www.obec-mestecko.cz/ Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce Městečko u KřivoklátuPříspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb 1.000
Město Svitavy www.svitavy.cz/ Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanům města SvitavyPříspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb 3.000
Obec Loděnice www.lodenice.cz/ Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce LoděnicePříspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb 5.000
Obec Tišice www.tisice.cz/ Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce TišicePříspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb 5.000
Obec Dobřichovice www.dobrichovice.cz/ Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce DobřichovicePříspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb 5.000
Obec Vinařice u Kladna www.ouvinarice.cz/ Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce VinařicePříspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb 2.500
Městys Komárov www.ikomarov.cz/mestys-komarov/uvod/ Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce KomárovPříspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb 5.000
Obec Zaječov www.zajecov.cz/ Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce ZaječovPříspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb 20.000
Obec Chrustenice www.chrustenice.cz/ Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce ChrustenicePříspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb 10.000
Město Kladno www.mestokladno.cz/ Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanům města KladnoPříspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb 30.000
Město Hořovice www.mesto-horovice.eu/ Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanům města HořovicePříspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb 5.000
Středočeský kraj www.kr-stredocesky.cz/web/socialni-oblast/dotacni-rizeni-pro-rok-2015 Poskytování sociálních služeb občanům Středočeského kraje/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služby/ Osobní asistence 875.000
Středočeský kraj www.kr-stredocesky.cz/web/socialni-oblast/dotacni-rizeni-pro-rok-2015  Poskytování sociálních služeb občanům Středočeského kraje/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služby/ Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby e zdravotním postižením 659.300
Středočeský kraj www.kr-stredocesky.cz/web/socialni-oblast/dotacni-rizeni-pro-rok-2015  Poskytování sociálních služeb občanům Středočeského kraje/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služby/ Odlehčovací služby 160.000
Město Beroun https://www.mesto-beroun.cz Poskytování veřejně prospěšných služeb občanům města Beroun/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb 80.000
Město Beroun https://www.mesto-beroun.cz Beroun - město bez bariér/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady pracovníků mapovacích týmů 60.000
Úřad práce Beroun portal.mpsv.cz/upcr/kp/ stc/kop/beroun Příspěvky na společensky účelná pracovní místa vyhrazená pro uchazeče o zaměstnání 445.083
DOTACE A PŘÍSPĚVKY CELKEM - k 31. 12. 2015 3.346.901

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanční dary

Ing. Trejbal Zdeněk,  Beroun
Finanční dar na podporu hlavních činnostíspolečnosti(poskytování odlehčovacích služeb) ve výši15.000 Kč


Více zde:https://www.klubicko-ops.cz/podporuji-nas/podporili-nas-v-roce-2012/
Ing. Trejbal Zdeněk,  Beroun
Finanční dar na podporu hlavních činnostíspolečnosti(poskytování odlehčovacích služeb) ve výši15.000 Kč


Více zde:https://www.klubicko-ops.cz/podporuji-nas/podporili-nas-v-roce-2012/
Jméno a sídlo dárce Odkaz na www-stránky Částka v Kč Způsob využití finančního daru
Jiroutová Jitka   893  
MUDr. Pípalová Milena, Hořovice
  5.000  
Kassl Viktor, Praha
www.kassl.cz/ 2.000  
Čížek Robert, Svitavy
  10.000  
Ing. Řičica Jindřich
  3.000  
Dárce, který si přeje zůstat v anonymitě
  1.000  
Šulcovi, Černošice
  500  
MUDr. Jirsová Marie, Kladno
  5.000  
Zemanová Ivana   150  
Ing. Bruthansová Jaroslava, Hořovice   3.000  
MUDr. Kolářová Věra, Beroun www.ordinacekolarova.cz/ 2.000  
Manželé Trejbalovi, Beroun   20.000  
Ing. Štěpánková Eva, Praha   10.000  
Prodej výrobků klientů na akci Vánoční koncert Zdického smíšeného sboru/
Zdice - 9. 12. 2015
www.zdickysbor.estranky.cz/ 1.963 Nákup potřeb pro pracovní a výtvarné činnosti klientů
Prodej výrobků klientů na akci Vánoční jarmak/  Chyňava ZŠ - 8. 12. 2015   857 Nákup potřeb pro pracovní a výtvarné činnosti klientů
Čížkovi, Svitavy/
Nákup výrobků klientů
  600 Nákup potřeb pro pracovní a výtvarné činnosti klientů
Fominová Denisa, Ejpovice/
Nákup výrobků klientů
  1.000 Nákup potřeb pro pracovní a výtvarné činnosti klientů
Prodej výrobků klientů na akci Vánoční jarmark/  Beroun Plzenka - 5. 12. 2015   308 Nákup potřeb pro pracovní a výtvarné činnosti klientů
3 ZŠ Beroun/
Výtěžek ze sběru plastových víček (??? kg)
  2.520  
Výtěžek veřejné sbírky na akci "Setkání k 17. listopadu"/ Tetín - 16. 11. 2015   1.974 Nákup potřeb pro pracovní a výtvarné činnosti klientů
Výtěžek veřejné sbírky/ Dobročinný bazar výrobků klientů na akci "Výstava ZO ČSZ"/ Nižbor - 13. - 15. 11. 2015   3.457 Nákup potřeb pro pracovní a výtvarné činnosti klientů
Výtěžek veřejné sbírky/ Dobročinný bazar výrobků klientů a knih na akci "Tetín pro Klubíčko"/ Tetín - 18. - 19. 9. 2015   7.768 Nákup potřeb pro pracovní a výtvarné činnosti klientů
Veseta, Kyšice www.bonny-drink.cz/ 50.000  
ARRIVA plc, Doxford www.arriva-services.cz/ 26.469 Elektrický zvedák !Invalift" pro přesun klientů do dacie
Výtěžek veřejné sbírky/ Akce "CRUISE SUMMER DAY"/ Tetín - 11. 7. 2015   5.366 Vybavení Dacie pro Asistovanou dopravu klientů
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha www.szdc.cz 10.000 Podpora charitativní akce "Tetín pro Klubíčko" - sobota 16. 5. 2015
Páleníčkovi, Tetín   300 Podpora charitativní akce "Dobročinný bazar" - neděle 31. 5. 2015
Výtěžek veřejné sbírky/ Dobročinný bazar výrobků klientů na akci "MDD na Tetíně"/ Tetín - 31. 5. 2015   2.578 Nákup potřeb pro pracovní a výtvarné činnosti klientů
WINTER, spol. s r.o., Velká Dobrá a Marešovi, Horní Bezděkov   4.000  
Výtěžek veřejné sbírky/ Dobročinný bazar výrobků klientů na akci "Májové slavnosti"/ Skryje - 23. 5. 2015   2.573 Nákup potřeb pro pracovní a výtvarné činnosti klientů
Táborských, Hostomice   1.000  
Výtěžek veřejné sbírky/ Dobročinný bazar výrobků klientů a knih na akci "Tetín pro Klubíčko"/ Tetín - 16. 5. 2015   4.772 Nákup potřeb pro pracovní a výtvarné činnosti klientů
Lomy Mořina, spol s r.o. www.lomy-morina.cz/ 10.000 Podpora charitativní akce "Tetín pro Klubíčko" - sobota 16. 5. 2015
Výtěžek veřejné sbírky/ III. období www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2900220753 6.007 Nákup pomůcek pro multismyslovou terapii snoezzelen 
Rehabilitační ústav Kladruby/
Výtěžek ze sběru plastových víček (230 kg)
rehabilitace.cz/czech/ 1.380 Nákup pomůcek pro multismyslovou terapii snoezzelen 
Zdravotní ústav Ústí nad Labem - kolektiv pracovníků pobočky Kladno
  820  
Manželé Trejbalovi, Beroun   20.000
20.000
 
Mgr. Wachtlová Renáta, Hořovice www.wachtlova.cz/ 20.000  
Krulišová Milena, Kladno   500  
JUDr. Straka Štefan, Košice   8.137  
JUDr. Straka Štefan, Košice   18.987 Úhrada poskytnutých služeb klienta D. Košíka
Frnka Tomáš, Praha
Pravidelný měsíční příspěvek
  1.200  
Bc. Smolíková Martina, Praha
Pravidelný měsíční příspěvek
  2.400  
Šromová Blanka, Beroun
Pravidelný měsíční příspěvek
  5.900  
FINANČNÍ DARY CELKEM - k 31. 12. 2015 286.442  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanční podpora projektu Sociální automobil

Reklamní agentura Kompakt spol. s. r.o. - Českomoravská reklamní agentura, Poděbrady - kompakt-cr.cz/
se zavázala do července 2015 pomocí reklam získat finanční prostředky na nákup automobilu zn. DACIA Dokker.

Automobil bude speciálně upraven pro převoz imobilních osob a bude využíván pro asistovanou přepravu klientů se zdravotním postižením - zejména klientů Penzionu Klubíčko Vráž, kteří tak budou moci využívat síť návazných služeb (např. rehabilitace, bazén, solná jeskyně), jezdit na výlety, kulturní a sportovní akce apod., což napomůže jejich další integraci do většinové společnosti.

Pro další zájemce bude možno zajistit kromě transportu i osobní asistenci (např. doprovod k lékaři, zajištění dopravy z domu do vozidla apod).

Tento projekt podporují:

Jméno dárce Sídlo dárce Jméno dárce Sídlo dárce
Městys Cerhovice nám. Kapitána Kučery 10
Cerhovice
AutoMotoSport s.r.o. Milínská 168
Příbram III
Markéta Kohoutová, Nakládání s nebezpečnými odpady Sládkova 595
Zbiroh
Ing. Vítězslav Hatan,
Zemědělské stroje Rokycany
Arbesova 866/III
Rokycany 6
Autronic s.r.o. Chrustenice 270
Loděnice
Gluetec Systém s.r.o. Tovární 500
Žebrák
Prave Rakovník, a.s. Na Spravedlnosti 1893
Rakovník
Jaroslav Klekner - Střechy Jakl 1. května 531
Komárov
Ekocis, spol. s r.o. Bubovice 61
Karlštejn
Narex Zdice, s.r.o. Vápenka 331
Zdice
AXA CNC stroje, s.r.o. Na Cintlovce 1580/5
Hořovice
Autodoprava Chalupecký s.r.o. Jarov 76
Beroun
Safir Beroun, s.r.o. Hostímská 584/8
Beroun
Andres a Vild, spol. s r.o. Na Louce 96
Králův Dvůr
Ing. Karel Štochl - GGS Dr. Holého 976
Hořovice
HMS s.r.o. Masarykova 234
Hořovice
Mgr. Miluše Sakačová,
Lékárna U černého koně
Česká 60/10
Beroun - Centrum
Vodohospodářská společnost Dobříš spol. s r.o. Jiráskova 656
Dobříš
Damis s.r.o. Chaloupky 154
Komárov
Ing. František Kuba Hálkova 176
Příbram I
Forte Beroun spol. s r.o. Pod Hájem 324
Králův Dvůr
TEN ART spol. s r.o. Březohorská 253
Příbram VII
Mikroregion Hudlicko OÚ Železná 28
Železná
Sorex spol. s r.o. Hostomice pod Brdy
Obec Chrustenice Chrustenice č.p. 69
Loděnice
Město Králův Dvůr Náměstí Míru 139
Králův Dvůr
Ing. Martin Mach Na Příkopě - Panský mlýn
Beroun
Webac Vibro spol. s r.o. K Podlesí 539
Příbram
Zdeněk Lenčéš Jivina 56,
Komárov
Kverneland Group Czech s.r.o. Košťálkova 1527
Beroun
Město Hořovice Palackého nám. 2
Hořovice
Město Beroun Husovo nám. 68
Beroun
Teza, spol. s r.o. Jungmannova 156
Hořovice
Milan Pondělíček,
Nástrojárna
Letenská 69,
Hořovice
Kešner a.s. Biskupský dvůr 2095/8
Praha 1
AGP Beroun - Agropodnik, a.s. Pod Hájem 324
Králův Dvůr
Českomoravský beton, a.s. Beroun 660, Beroun Ing. Vítězslav Hatan Arbesova 866/III, Rokycany
Holub Kamil Předměstí 2161, Žatec KERAMET, spol. s r.o. Pod Třešněmi 616/9, Praha 5
Motocentrum Milín, a.s. Milín 354, Milín MPC Systém, spol. s r.o. Pod pekárnami 157/3, Praha 9 Vysočany
Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 8, Praha 5 Weber Miroslav Masarykova 159, Hořovice
Chlazení Machalouš, s.r.o. Ohrazení 53 - Ledenice,
České Budějovice
   


 

 

 

Věcné dary

Jméno a sídlo dárce Odkaz na www-stránky Věcný dar Hodnota daru v Kč
Pliml Jaroslav, Zdice   Tříkolka dětská, tříkolka pro dospělé 12.000
Šmíd Martin a přátelé, Praha   100 CD "Klubíčko plné písniček" - určeno k prodeji 10.000
Hromádky Miroslav, Beroun   Elektrický skutr 10.000
Vávrovi, Kyšice   Kuchařské knihy, společenské hry 1.000
Hruška Martin,Rock klub Prdel, Beroun rockac-prdel.webnode.cz/ Dataprojektor a promítací plátno 8.790
Jandová Jenny, Kladno   Budka pro ptáčky 1.500
Martínek Stanislav, Studenec martinek-rekuperace.cz/ Starší dětská kola a brusle 7.000
Kothanovi, Kladno   Dřevo a jiný materiál (údržba, výroba KnihoBudek, ...)
Lampa s barevným efektem
1.000
700
Egrtovi, Zaječov   Kuchyňská linka, sporák, odsávač par, mikrovlnná trouba
Výtvarné potřeby
Hygienické potřeby
30.000
200
600
Mullerovi, Lážovice   Hygienické potřeby/ Jaro 2015
Hygienické potřeby/ Podzim 2015
600
600
Černých, Městečko u Křivoklátu   Kancelářské a hygienické potřeby 1.000
Volková Marie, Kladno   Autorádio 1.832
Kahounovi, Chrustenice   Didaktické pomůcky pro vzdělávání klientů 500
Kahounovi, Chrustenice   Občerstvení na raut 100
    3 CD s hudbou 300
Diasová Eva, Frýdek Místek   Výtvarné potřeby a hračky 400
Čížkovi, Svitavy   Nákup potřeb pro závěsy (50% ceny)
Darování štaflí (50% ceny)
3.000
750
Veselá Marie, Praha   Venkovní sprcha 75
Coufal Jan
Čelechovice na Hané
  Hygienické potřeby
Obraz
400
500
Peckovi, Tetín   Matrace, kompenzační pomůcky, hygienické potřeby 2.000
Langová Hana, Libomyšl   Vlastnoručně vyrobené šperky určenýé k prodeji na charitativních akcích 1.000
Microsoft ve spolupráci s AVPO ČR  www.microsoft.cz
www.avpo.cz/
Odprodej kancelářského nábytku v ceně 20 Kč za 1 kus (4 velké pracovní stoly, 3 zásuvkové kontejnery, velké magnetická a popisovací tabule) 20.000
Pelcová Václava, Zdejcina   Obrazovka "Akvárium", didaktické hračky a sedačka do vany 3.000
Hanzlovi, Vinařice u Kladna   Úklidové a čstící prostředky 500
Linet spol. s r.o., Slaný Želevčice www.linet.com/cz Polohovací lůžko NOVOS 17.118
Jiroutová Jitka, Kladno   Nafukovací bazény
Povinná výbava do automobilu (trojúhelník, lékárniřčka, …)
Pečivo na raut
Zakoupení GO kupónu/ SR

Stavebnice LEGO
1.000
500
300
370
150
Schillinger Petr,
Schlegel (Německo)
  Sazenice muškátů (12 kusů)
Odšťavňovač
450
1.000
Neznámý dárce   Darování DVD přehrávače 1.000
Kopeckých, Slaný   Darování kancelářského papíru 100
Foltýnovi, Tmaň   Darování 7 CD s pohádkami 350
DMA, Praha www.dmapraha.cz/ Darování nájezdních ližin a sleva na nákup kompenzačních pomůcek 10.000
Hříbalovi, Knížkovice   Darování tabule na malování 150
Polámaný mraveneček, Praha https://www.zdravotni.cz/ Darování repasovaných kompenzačních pomůcek (rehabilitační kočár a golfky, mechanický vozík a polohovací sedačka TOBI) 50.000
Smolíkovi, Praha   Nákup potřeb pro závěsy (50% ceny)
Darování štaflí (50% ceny)
Darování hygienických potřeb
Doprava nábytku a jiných potřeb
Darování ohniště
Darování starších kompenzačních a rehabilitačních pomůcek (sedačka, polohovací polštáře)
3.000
750
1.500
3.000
2.500
10.000

 
VĚCNÉ DARY CELKEM - k 31. 12. 2015 222.585


 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Služby

Jméno a sídlo dárce Odkaz na www-stránky Poskytnutá služba nebo sleva za poskytnutí služby Hodnota služby/ /slevy v Kč
Družstvo EUROSIGNAL, Praha www.eurosignal.cz/ Připojení internetu zdarma (2 odběrná místa)  
MUDr. Hamouzová Tereza, Beroun ordinacepodkaplankou.cz/ Sleva na poskytování závodní lékařské péče 1.200
Vytiskněte.cz, Praha vytisknete.cz/ Vytisknutí vizitek zdarma 4.000
JOHNNY SERVIS s.r.o., Tetín www.johnnyservis.cz/ Sleva na zapůjčení stanů a lavic na akci "Tetín pro Klubíčko" - 19. 9. 2015 6.050
CHALUPA GGS, s.r.o., Beroun www.chalupaggs.cz/uvod Zaměření Penzionu Klubíčko pro účely přípravy stavebního řízení    
Svoboda Miloslav, Rudná   Kontrola spalinové cesty zdarma 1.000
Chalupa GGS, Beroun   Geodetické práce zdarma  
JOHNNY SERVIS s.r.o., Tetín www.johnnyservis.cz/ Sleva na zapůjčení stanů a lavic na akci CRUISE SUMMER DAY, 11. 7. 2015 1.239
JOHNNY SERVIS s.r.o., Tetín www.johnnyservis.cz/ Sleva na zapůjčení stanů a lavic na akci "Tetín pro Klubíčko" - 16. 5. 2015 6.183
IT Czech.cz s.r.o., Beroun www.itczech.cz Sleva na IT technologie 5.231
CMS CONSULTING, s.r.o., Beroun https://www.cms.cz/ Připojení internetu zdarma
po dobu 12 měsíců
4.800
SLUŽBY CELKEM - k 31. 12. 2015 29.703

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charitativní akce

V ROCE 2015 VÁS ZVEME NA:

 

Tetín pro Klubíčko - Tetín, 16. 5. 2015 a 18. - 19. 2015

Májové slavnosti ve Skryjích - Skryje, 23. 5. 2015 (budeme zde prodávat výrobky našich klientů)

Dětský den na Tetíně - Tetín, 31. 5. 2015 (Tetínské matky zde pro nás pořádají Chraritativní bazárek)

Charitativní rockový festival - Rock club Prdel, Beroun, 27. 6. 2015

CRUISE SUMMER DAY - Tetín - 11. 7. 2015

 

 

 

Jiné formy podpory

Ing. Trejbal Zdeněk,  Beroun
Finanční dar na podporu hlavních činnostíspolečnosti(poskytování odlehčovacích služeb) ve výši15.000 Kč


Více zde:https://www.klubicko-ops.cz/podporuji-nas/podporili-nas-v-roce-2012/
Ing. Trejbal Zdeněk,  Beroun
Finanční dar na podporu hlavních činnostíspolečnosti(poskytování odlehčovacích služeb) ve výši15.000 Kč


Více zde:https://www.klubicko-ops.cz/podporuji-nas/podporili-nas-v-roce-2012/

Fórum dárců

 

Portál Pomáháme dárkem

 

Projekt Sbírej toner.cz

www.sbirej-toner.cz/cs/

 
 

Nákupy v internetových obchodech prostřednictvím GIVT

givt.cz/
 

 

 

Dobrovolnická práce v roce 2015

Jméno dobrovolníka Činnost 2015/ 01 2015/ 02 2015/ 03 2015/ 04 2015/ 05 2015/ 06 2015/
07
2015/
08
2015/
09
CELKEM
Coufal Jan,
Čelechovice na Hané
Pravidelná pomoc při víkendových pobytech 36 36     36 36   30   174
Čížek Robert, Svitavy Odborné montážní práce       15           15
Bc. Čížková Martina, DiS., Svitavy Výkon funkce předsedkyně Dozorčí rady společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. 5 5 5 20 5 5 5 5 5 60
Hampejs Tomáš, Vinotéka Tetín Organizování charitatiivních akcí pro Klubíčko         40       40 80
Hampejsová Táńa, Vinotéka Tetín Organizování charitatiivních akcí pro Klubíčko         15       15 30
Hruška Martin, Rock klub Prdel Beroun Organizování charitatiivních akcí pro Klubíčko, nákup potřeb pro klienty Klubíčka           60       60
Jiroutová Jitka, Kladno Pomoc při organizování integračních pobytů         5         5
Lišková Martina, Praha Pomoc při charitatiivních akcích         12       12 24
Pecková Alena, Tetín Výkon funkce statutárního orgánu a ředitelky společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. 42 40 51 53 48 73,5 55 44 27,5 434
Pecková Alena, Tetín Koordinátor projektu "Beroun - město bez bariér" 20 5 5 5 20 5 5 5 5 75
Pecka Dušan, Tetín Pomoc při charitatiivních akcích a jiné pomocné práce (stěhování, údržba)           3 6   2 11
Pecka Jan, Tetín Pomocné práce (stěhování, údržba)           6     4 10
Bc. Smolíková Martina, Praha Výkon funkce předsedkyně Správní rady společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. 25 20 25 20 38 20 16 16 43 223
Smolík Vojtěch, Praha Pomoc při charitatiivních akcích                 12 12
p. Šebek, Kublov Pomoc při charitatiivních akcích           6       6
Volková Marie, Kladno Pomocné práce - šití a zašívání           15   20   35
DOBROVOLNICKÉ HODINY CELKEM - k 17. 9. 2015 1.254

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled našich dárců z minulých let naleznete na:

Podpořili nás v roce 2014

 

Podpořili nás v roce 2013

 

Podpořili nás v roce 2012

 

Podpořili nás v roce 2011